Spire

Slipp av vervepremier!

Jo flere medlemmer Spire får, jo sterkere blir vi! Vi er alltid på jakt etter nye medlemmer, og nå kjører vi i gang med en stor, helårs vervekonkurranse med sykt bra premier!

>

Spire på høring!

Nylig la regjeringen frem en stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter. Mandag 13. mars var det høring om saken i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, og Spire var der for å legge frem vår syn på regjeringens melding.

>

Kunstens rolle i byutvikling

Byutvalget i Spire deltok nylig på KORO (Kunst i offentlig rom) sin konferanse om Offentlig kunst og byutvikling som gikk over to dager i Tromsø. Målet for konferansen var å bidra til en økt forståelse og et bedre grunnlag for å benytte kunst som et virkemiddel i byutvikling. Konferansen samlet et bredt spekter av fagpersoner fra begge miljøer.

>

Vidar Helgesen må jobbe for færre utslippskvoter

Tirsdag 28. februar møtes flere europeiske miljøministre for å behandle det europeiske kvotesystemet for 2021-2030 i EUs ministerråd. Spire og 12 andre organisasjoner har ett klart budskap til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Han må jobbe for at EUs kvotesystem styrkes i tråd med Paris-avtalens forpliktelser!

>

Spire på ECOSOC Youth Forum

I januar deltok Spire på ECOSOC Youth Forum i New York. Her møttes ungdomsledere fra hele verden for å diskutere hvordan vi kan sikre at unge blir involvert i arbeidet med FNs bærekraftsmål.

>

Vil du bli med i et politisk utvalg?

Er du opptatt av miljø og bærekraftig utvikling? Brenner du særlig for et av Spires hovedtemaer: klima & miljø, matsikkerhet, internasjonal handel eller bærekraftige byer? Liker du å uttrykke deg i tekst og jobbe målrettet sammen med andre? Har du lyst å bruke litt av fritiden din på å gjøre denne verden til et litt bedre sted? Ja, da kan du bli med i et av våre politiske utvalg!

>

Spire på høring om regjeringens jordbruksmelding

I desember 2016 kom regjeringen, med landbruksminister Dale i spissen, med den nye stortingsmeldingen "Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon". Dette er et dokument som skal legge føringen for norsk jordbrukspolitikk i årene som kommer. Torsdag 18. januar var det høring om saken i Stortingets næringskomite, og Spire var der for å legge frem vårt syn på saken.

>