Spire

Bli med i Spires politiske utvalg eller lokallag!

Er du opptatt av miljø og bærekraftig utvikling? Brenner du særlig for et av Spires hovedtemaer: klima og miljø, internasjonalt samarbeid, matsikkerhet, internasjonal handel eller bærekraftige byer? Vil du jobbe med informasjon og politikk? Bli med i et av våre politiske utvalg eller lokallag, da vel!

>

Nå er den tredje utvekslingsrunden vår i gang!

På tirsdag forrige uke begynte Youth Camp i Uganda og Spires deltakere Helene Karlsen og Amanda Louise Helle var på plass. Youth camp er et forberedelseskurs i regi av Norec hvor deltakere i lignende utvekslingsprogrammer fra hele regionen møtes.

>

Jord finner karbon som aldri før!

Bondelaget, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Økologisk Norge og Utviklingsfondet melder seg inn i 4per1000 initiativet for å øke karbonlagring i jord!

>

TAKK FOR I ÅR!

2019 har vært et utrolig spennende år for Spire. Medlemsveksten har vært på 44%, vi har vært i media 91,6 % mer enn tidligere, arrangert vår helt egen dagsfestival, hatt flere politiske gjennomslag, og deltatt på åtte internasjonale konferanser. Bare for å nevne noe. Her kommer noen høydepunkt.

>

Hva skjedde egentlig under FNs klimaforhandlinger i Madrid?

Søndag 15. desember ble det som omtales som tidenes lengste klimamøte avsluttet på overtid. - Slutterklæringen er alt fra imponerende sier Spire-veteran, Ane Aurora Skjølberg Serreli, og leder av klimautvalget, Karoline Fauskanger Andersen, som fulgte forhandlingene i Madrid.

>