Spire

På tide med en timeout på Farøy

I dette innlegget tar Joakim Gitlestad, koordinator for Spire byutvalg, til orde for bedre medvirkningsprosesser for den foreslåtte reguleringsplanen for Farøy i Farsund kommune. Innlegget stod på trykk i regionavisen Lister lørdag 7. april 2018. Lister dekker kommunene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Hægebostad.

>

Join Spire’s next international project!

Spire works constantly to strengthen our cooperation with youth organisations in other countries. Now we are starting our next international project: an exchange project around theatre and drama together with our partner organisation My Age Zimbabwe Trust – and we want YOU on the team!

>

Månedens Spire i februar!

Spire har for tiden besøk av to Fredskorpsdeltagere, som skal være aktivister i Spire fram til juni. Denne månden skal dere bli bedre kjent med Yeukai fra Zimbabwe!

>

Utbygging av kraftkabler

To kraftkabler mellom Norge, Tyskland og Storbritannia er per i dag under utbygging, og en tredje kabel er planlagt bygd. Denne siste kabelen vil, i motsetning til de to førstnevnte, være eid av en kommersiell aktør. Det har vært mye debatt rundt bygging av kablene og norsk medlemskap i EUs energiunion ACER. Denne uttalelsen fra Spire er knyttet til utbyggingen av kraftkablene. Spires vurdering baseres på hvorvidt utbygging av kabler bidrar til en bærekraftig utvikling og rettferdig fordeling av ressurser.

>