Spire

Lederskifte i Spire

I dag, 16. mai tar Hege Skarrud over vervet som leder for Spire. Anna Karlsson, som har vært leder i organisasjonen de to siste årene, hadde dermed sin siste dag i sjefsstolen i går.

>

Spire utvikler undervisningsopplegg for videregående skoler

Onsdag 9. mai ble det klart at Spire får innvilget støtte fra Sparebanksstiftelsen til å fortsette arbeidet med et undervisningsopplegg for videregående skoler. På denne måten vil Spires budskap om klimarettferdighet nå ut til hundrevis av ungdommer i årene som kommer!

>

Spirer på klimakonferanse i Bonn

Forrige uken startet FNs klimakonferanse i Bonn, de såkalte mellomforhandlingene. Mellomforhandlingene skjer hvert år mellom de store klimatoppmøtene som avholdes hver høst. Spire er på plass for å rapportere fra forhandlingene, og for å presse på for en mer ansvarlig og rettferdig klimapolitikk.

>

Jordbrukspolitikk er for viktig for å ikke bestemmes av Stortinget!

Den 26. april kom jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger, og fredag 4. mai kom statens tilbud. Hva skjer egentlig med de jordbrukspolitiske virkemidlene når de blir fremforhandlet bak lukkede dører, av jordbrukets to faglag og staten, representert ved landbruks- og matdepartementet? I hvilken retning styres jordbruket?

>

Årets jordbruksforhandlinger

Hvert år er det forhandlinger mellom staten og de to hovedorganisasjonene i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag. Her forhandles det for eksempel om priser på jordbruksvarer, og satser for støtteordninger til jordbruket. Det samlede jordbruket leverte sitt krav til staten 26. april, og om få dager kommer staten med sitt tilbud. Spire venter i spenning. 

>

Spire i ministermøte!

Mandag 30. april møtte Spire klima- og miljøminister Ola Elvestuen og utviklingsminister Nikolai Astrup sammen utenfor Utenriksdepartementet. Anledning for møtet var en overrekkelse av Spires kampanjeopprop med forslag til hvordan Norge kan bli en tydelig og sterk stemme på sammenhengen mellom klima og likestilling.

>

Spire søker kampanjemedarbeidere!

Syns du Norge fører en dobbeltmoralsk politikk, hvor vi kjøper opp regnskog for å bøte på klimakrisen på den ene siden og pumper opp olje og spyr ut klimagasser på den andre? Bli med i Spires kampanjeutvalg og ta opp kampen for en mer rettferdig politikk!

>