Spire

Kunstens rolle i byutvikling

Byutvalget i Spire deltok nylig på KORO (Kunst i offentlig rom) sin konferanse om Offentlig kunst og byutvikling som gikk over to dager i Tromsø. Målet for konferansen var å bidra til en økt forståelse og et bedre grunnlag for å benytte kunst som et virkemiddel i byutvikling. Konferansen samlet et bredt spekter av fagpersoner fra begge miljøer.

>

Vidar Helgesen må jobbe for færre utslippskvoter

Tirsdag 28. februar møtes flere europeiske miljøministre for å behandle det europeiske kvotesystemet for 2021-2030 i EUs ministerråd. Spire og 12 andre organisasjoner har ett klart budskap til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Han må jobbe for at EUs kvotesystem styrkes i tråd med Paris-avtalens forpliktelser!

>

Spire på ECOSOC Youth Forum

I januar deltok Spire på ECOSOC Youth Forum i New York. Her møttes ungdomsledere fra hele verden for å diskutere hvordan vi kan sikre at unge blir involvert i arbeidet med FNs bærekraftsmål.

>

Vil du bli med i et politisk utvalg?

Er du opptatt av miljø og bærekraftig utvikling? Brenner du særlig for et av Spires hovedtemaer: klima & miljø, matsikkerhet, internasjonal handel eller bærekraftige byer? Liker du å uttrykke deg i tekst og jobbe målrettet sammen med andre? Har du lyst å bruke litt av fritiden din på å gjøre denne verden til et litt bedre sted? Ja, da kan du bli med i et av våre politiske utvalg!

>

Spire på høring om regjeringens jordbruksmelding

I desember 2016 kom regjeringen, med landbruksminister Dale i spissen, med den nye stortingsmeldingen "Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon". Dette er et dokument som skal legge føringen for norsk jordbrukspolitikk i årene som kommer. Torsdag 18. januar var det høring om saken i Stortingets næringskomite, og Spire var der for å legge frem vårt syn på saken.

>

Bli aktiv i Spire!

Spire har mange ulike tilbud du som medlem kan bli med på, enten det er å bli med i et lokallag i ditt nærområde, eller å utforme Spires neste nasjonale kampanje! Er 2017 året du gjør slag i saken?

>

Gullspirene 2016

Hver desember blir det utnevnt tre Gullspirer. Gullspirene er folk som er engasjert i de sentrale utvalgene eller i Kjernegruppen (Spires styre), og som har strukket seg litt ekstra for organisasjonen. Møt Gullspirene for 2016!

>

God jul fra Spire!

Julen er her, og vi ønsker alle venner og støttespillere en fantastisk høytid. Spire kan se tilbake på et innholdsrikt og spennende år, og vi gleder oss til 2017!

>