Spire

Spire på høring om regjeringens jordbruksmelding

I desember 2016 kom regjeringen, med landbruksminister Dale i spissen, med den nye stortingsmeldingen "Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon". Dette er et dokument som skal legge føringen for norsk jordbrukspolitikk i årene som kommer. Torsdag 18. januar var det høring om saken i Stortingets næringskomite, og Spire var der for å legge frem vårt syn på saken.

>

Bli aktiv i Spire!

Spire har mange ulike tilbud du som medlem kan bli med på, enten det er å bli med i et lokallag i ditt nærområde, eller å utforme Spires neste nasjonale kampanje! Er 2017 året du gjør slag i saken?

>

Gullspirene 2016

Hver desember blir det utnevnt tre Gullspirer. Gullspirene er folk som er engasjert i de sentrale utvalgene eller i Kjernegruppen (Spires styre), og som har strukket seg litt ekstra for organisasjonen. Møt Gullspirene for 2016!

>

God jul fra Spire!

Julen er her, og vi ønsker alle venner og støttespillere en fantastisk høytid. Spire kan se tilbake på et innholdsrikt og spennende år, og vi gleder oss til 2017!

>

Spire på FN-konferanse om biologisk mangfold

4.-17. desember blir det 13. partsmøtet for FNs konvensjon om biologisk mangfold avholdt i Cancún, Mexico. På møtet i Cancún skal både myndigheter, ministre, sivilsamfunn, urfolksgrupper, akademia og næringsliv være tilstede.

>