Spire

Spire påvirker norsk utenrikspolitikk

I fjor gjennomførte Spire kampanjen “Landran” hvor vi krevde at Norske myndigheter måtte ta politisk avstand fra storskala landavtaler som gikk på bekostning av miljø, matsikkerhet og menneskerettigheter.
I stortingsmeldinga om utvikling og miljø understreker Regjeringen viktigheten av at "hensyn til både miljø og utvikling ivaretas gjennom bedret arealforvaltning". Videre poengteres det i meldingen hvordan "svak regulering av kommersielle landinvesteringer i mange utviklingsland har ført til at flere investeringer omtales som landran."
“En seier for Spire” sier Christian Bull.

>

Prescribing heroin for alcohol withdrawal?

WTO-negotiations are accelerating, and Pascal Lamy calls for further liberalization to counter rising food prices. Spire's Trade Group worries Lamy’s policies will lead to the world’s hungry losing a bidding war against our cattle and cars.

>

God butikk for Storebrand må være god butikk for Oljefondet

Mandag 28. mars kunne vi lese i Dagsavisen at Erik Solheim i samarbeid med Storebrands administrerende direktør Idar Kreutzer berømme selskaper som forsøker å ta hensyn til biomangfold i sin drift. Flott! Vi er enige i analysen av at selskaper som ønsker å lykkes på lang sikt også bidrar til å sikre vårt biologiske mangfold.

>

Hva er egentlig Robin Hood skatten?

Du synes kanskje at Sherwoodskogens lystige menn har vært litt stille i det siste. Vel, vi har sittet rundt leirbålet og forberedt oss til det kommende året med gode venner.

>

Spires foredragsholdere er klare til turne

Gjennom et kurs i presentasjonsteknikk har flere av Spires medlemmer fått skolering i å formidle Nord/Sør informasjon på en god måte. Presentasjoner på Spires ulike temaer har blitt utviklet og nå er mange foredragsholdere klare til å reise ut til skoler.

>

Spires arbeid i Cancun gir resultater

Kari-Anne Isaksen fra Spire har, sammen med det internasjonale ungdomsnettverket Youngo i ryggen, dratt i land den største seieren i ungdomsnettverkets historie. Hun har ledet Youngos arbeid på klimakonvensjonens artikkel 6, som blant annet omhandler unges deltakelse i klimapolitikk og rollen ungdom spiller i klimautdanning.

>

Året som har gått

2010 har vært et utrolig aktivt år for Spire. Vi har gjort oss synlige i media, fått oppmerksomhet fra politikere, samarbeidet med andre organisasjoner, hatt utveksling med partnerorganisasjon i Malawi, arrangert seminarer, holdt demonstrasjoner, deltatt i aktuelle debatter, vært godt representert på internasjonale arenaer for å nevne noe. Det er tid for å skryte av Spire og av alle som har vært med og dratt lasset i 2010!

>