Spire

Rapportlansering: Landinvesteringer eller landran?

Spires rapport: "Land Investments or Land grab? A critical view from Tanzania and Mozambique” blir lansert i dag, 15.september. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av et 3 ukers feltarbeid i Mosambik og Tanzania med besøk og intervjuer med lokalbefolking, sivilt samfunn, eksperter og myndighetspersoner.

>

Vekst eller plyndring?

Les Spires leserinnlegg om landran i Dagens Næringsliv. Innlegget er et svar på DN-artikkelen "Grønt Rush" lørdag 30. januar. Her skildres den ekstreme historien om Jan Prins, en nederlender som arbeider for Saudiarabiske Mohammed Al-Amoudi, og hans strabasiøse krig mot fattige etiopiere om sårt tiltrengte ressurser.

>

Så fremtiden!

Har du lyst til å være med å så fremtiden? Bli del av en stor aksjon mot GMO der man sår jorder for hånd med GMO-fri såvare.

>

Si nei til GMO, Erik!

I Klassekampen 22.mai kommer Hanna Kvamsås i Spire med en oppfordring til Erik Solheim om å si nei til GMO i Norge.

>

Går du på Universitetet i Oslo og er miljøinteressert?

Dersom du er miljøengasjert og går på Universitetet i Oslo kan du få muligheten til å være UiOs studentdelegat til en internasjonal studentkonferanse om miljø! Universitetet er i ferd med å etablere en miljøsatsing under overskriften Grønt UiO – bærekraft i forskning, utdanning og praktisk handling.

>