Spire

Spires foredragsholdere er klare til turne

Gjennom et kurs i presentasjonsteknikk har flere av Spires medlemmer fått skolering i å formidle Nord/Sør informasjon på en god måte. Presentasjoner på Spires ulike temaer har blitt utviklet og nå er mange foredragsholdere klare til å reise ut til skoler.

>

Spires arbeid i Cancun gir resultater

Kari-Anne Isaksen fra Spire har, sammen med det internasjonale ungdomsnettverket Youngo i ryggen, dratt i land den største seieren i ungdomsnettverkets historie. Hun har ledet Youngos arbeid på klimakonvensjonens artikkel 6, som blant annet omhandler unges deltakelse i klimapolitikk og rollen ungdom spiller i klimautdanning.

>

Året som har gått

2010 har vært et utrolig aktivt år for Spire. Vi har gjort oss synlige i media, fått oppmerksomhet fra politikere, samarbeidet med andre organisasjoner, hatt utveksling med partnerorganisasjon i Malawi, arrangert seminarer, holdt demonstrasjoner, deltatt i aktuelle debatter, vært godt representert på internasjonale arenaer for å nevne noe. Det er tid for å skryte av Spire og av alle som har vært med og dratt lasset i 2010!

>

Ber Erik Solheim stoppe landran i fattige land

- Norsk klimapolitikk må ikke gå ut over verdens fattigste, sier Brita Brekke, politisk nestleder i Spire. Fredag 15.oktober møtte Spire Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Budskapet til ministeren var at norske myndigheter må gjøre det de kan for å stoppe ran av land i Sør.

>

Spire får støtte av norske bondeorganisasjoner

Spires krav til regjeringen om å droppe økte krav om bioinnblanding i drivstoff støttes av norske bondeorganisasjoner. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag understreker sin bekymring for at jordbruksjord i stor grad blir kjøpt opp av utenlandske selskaper. Miljøvernminister Erik Solheim ønsker debatten velkommen.

>