Spire

Seminar om matmakt 13.mai

Fredag den 13. mai organiserer en rekke organisasjoner Matmakt-seminaret om mat, sult og konsernmakt.

>

Støtt kampen mot landran og skriv under på Dakar-appellen!

Landran innebærer at utenlandske investorer overtar landområder og naturressurser i utviklingsland ved å overta eierskap til jorden. Dette var Spires kampanje i fjor, og vi presenterte en rekke krav til norske myndigheter. Nå har FIAN (Food First Information and Action Network) oppfordret Spire og andre organisasjoner om å skrive under Dakar-appellen mot landran, og vi har tatt oppfordringa!

>

Så framtida 21.mai 2011

Vi gjentar suksessen fra i fjor høst og sammen med Nettverk for GMO-fri mat og Søndre Ommang Gård i Løten, arrangeres en ny såfrøaksjon 21.mai. Her har du mulighet til å bli med og legge frøene for en fortsatt GMO-fri framtid!

>

- Zero, ikke lek med maten

Christian Bull, leder i Spire, går hardt ut mot Zero i et innlegg i Dagbladet 6.april. Bull poengterer at Zero står igjen som en av få forsvarere av en ineffektiv klimapolitikk som skyver folk ut i sult og fattigdom.

>

Spire påvirker norsk utenrikspolitikk

I fjor gjennomførte Spire kampanjen “Landran” hvor vi krevde at Norske myndigheter måtte ta politisk avstand fra storskala landavtaler som gikk på bekostning av miljø, matsikkerhet og menneskerettigheter.
I stortingsmeldinga om utvikling og miljø understreker Regjeringen viktigheten av at "hensyn til både miljø og utvikling ivaretas gjennom bedret arealforvaltning". Videre poengteres det i meldingen hvordan "svak regulering av kommersielle landinvesteringer i mange utviklingsland har ført til at flere investeringer omtales som landran."
“En seier for Spire” sier Christian Bull.

>

Prescribing heroin for alcohol withdrawal?

WTO-negotiations are accelerating, and Pascal Lamy calls for further liberalization to counter rising food prices. Spire's Trade Group worries Lamy’s policies will lead to the world’s hungry losing a bidding war against our cattle and cars.

>

God butikk for Storebrand må være god butikk for Oljefondet

Mandag 28. mars kunne vi lese i Dagsavisen at Erik Solheim i samarbeid med Storebrands administrerende direktør Idar Kreutzer berømme selskaper som forsøker å ta hensyn til biomangfold i sin drift. Flott! Vi er enige i analysen av at selskaper som ønsker å lykkes på lang sikt også bidrar til å sikre vårt biologiske mangfold.

>

Hva er egentlig Robin Hood skatten?

Du synes kanskje at Sherwoodskogens lystige menn har vært litt stille i det siste. Vel, vi har sittet rundt leirbålet og forberedt oss til det kommende året med gode venner.

>