Spire

Ber Erik Solheim stoppe landran i fattige land

- Norsk klimapolitikk må ikke gå ut over verdens fattigste, sier Brita Brekke, politisk nestleder i Spire. Fredag 15.oktober møtte Spire Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Budskapet til ministeren var at norske myndigheter må gjøre det de kan for å stoppe ran av land i Sør.

>

Spire får støtte av norske bondeorganisasjoner

Spires krav til regjeringen om å droppe økte krav om bioinnblanding i drivstoff støttes av norske bondeorganisasjoner. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag understreker sin bekymring for at jordbruksjord i stor grad blir kjøpt opp av utenlandske selskaper. Miljøvernminister Erik Solheim ønsker debatten velkommen.

>

- Økt bruk av biodrivstoff rammer fattige bønder i u-land

Det sier leder i Spire, Christian Bull. I Nationen 8.oktober understreker Spire viktigheten av at norske styresmakter reduserer målene om mer biodrivstoff. Spire påpeker hvordan krav som øker forbruket og etterspørselen etter biodrivstoff er svært uheldig.

>

Rapportlansering: Landinvesteringer eller landran?

Spires rapport: "Land Investments or Land grab? A critical view from Tanzania and Mozambique” blir lansert i dag, 15.september. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av et 3 ukers feltarbeid i Mosambik og Tanzania med besøk og intervjuer med lokalbefolking, sivilt samfunn, eksperter og myndighetspersoner.

>

Vekst eller plyndring?

Les Spires leserinnlegg om landran i Dagens Næringsliv. Innlegget er et svar på DN-artikkelen "Grønt Rush" lørdag 30. januar. Her skildres den ekstreme historien om Jan Prins, en nederlender som arbeider for Saudiarabiske Mohammed Al-Amoudi, og hans strabasiøse krig mot fattige etiopiere om sårt tiltrengte ressurser.

>

Så fremtiden!

Har du lyst til å være med å så fremtiden? Bli del av en stor aksjon mot GMO der man sår jorder for hånd med GMO-fri såvare.

>

Si nei til GMO, Erik!

I Klassekampen 22.mai kommer Hanna Kvamsås i Spire med en oppfordring til Erik Solheim om å si nei til GMO i Norge.

>