Spire

Vil du utforme vår neste kampanje?

Spire skal høsten 2019 holde en kampanje om jordkarbon og til dette arbeidet trenger vi frivillige med interesse i jordbruk, matsikkerhet og klima til et kampanjeutvalg! Du trenger ikke være noen ekspert på jordbruk fra før av, vi trenger også folk med interesse for politisk prosess, kommunikasjon, film, bilde og tekst.

>

Når ting bare ikke går i hop

FN kom i dag med en ny klimarapport, kanskje den viktigste hittil. Den redegjør for konsekvensene av henholdsvis 1,5 og 2 graders global oppvarming. Hakk i hæl fulgte statsbudsjettet. Det var dessverre ikke mye samsvar å se mellom disse.

>

Karbon og jord – viktigere enn du tror

Mandag 24. september arrangerte Spire temakvelden karbon og jord, viktigere enn du tror i forbindelse med ØKOUKA 2018. ØKOUKA er en feiring av norsk økologisk mat og formidler både råvarer, kunnskap og inspirasjon. Formålet er å vise frem mangfoldet av landbruks- og matproduksjon i Norge og knytte det til folks hverdag.

>

Vil du dra på utveksling til Etiopia eller Malawi?

Er du mellom 18 og 26 år og interessert i miljø, utvikling, likestilling og ungdomsmedvirkning? Vil du bruke fire måneder på å arbeide for en ideell organisasjon i Malawi eller Etiopia? Spire søker nå nye deltakere til vårt spennende utvekslingsprogram!

>

Spire på Globaliseringskonferansen!

Endelig er det klart for Globaliseringskonferansen igjen! 12. - 14. oktober er det en rekke arrangementer, og flere hundre deltagere møtes på Doga og Kulturkiren Jakob i Oslo!

>

Kampanjelansering av “Typisk norsk å være god?”

I går, 20. september, lanserte vi vår nye høstkampanje med aksjon utenfor Stortinget på morgenen og debatt på kvelden. Kampanjeleder Dina Norum Kivle, oppsummerer kampanjen med dette sitatet fra gårsdagens appell: - Vi må skape en ny økonomisk struktur hvor naturen ikke er en innsatsfaktor, men grunnlaget for hele økonomien. Les hele appellen til Dina og se bilder her!

>

ØkoUka i Oslo står på trappene!

Neste uke starter ØkoUka i Oslo. En uke med 22 arrangementer, hvor du finner alt fra ystekurs til faglige debatter som venter på å bli besøkt. Spire arrangerer blant annet en temakveld om karbon og jord!

>