Spire

Vi reagerer på statsbudsjettet 2020: - Snegler på maratonløp

I dag kom statsbudsjettet for 2020 ut. Det legger opp til få nye bevilgninger til våre kjernesaker: klimatilpasning, urban bistand, ungdomsmedvirkning og sivilsamfunn. Vi bryter med både internasjonale avtaler og ansvaret overfor verdens unge i dag og i morgen.

>

Spire deltar på WTO Public Forum!

Torsdag kveld 3. oktober starter Caroline Herlofson, koordinator for handelsutvalget, og Jakob Hyllseth Ryen, nestleder i Spire, reisen med tog og buss ned til Genéve for å delta på WTO Public Forum 2019. Spire har deltatt på denne konferansen flere ganger, og i år skal det snakkes om hvordan handelen skal foregå i en verden i endring.

>

Ni suksesshistorier på ni måneder!

Det spirer og gror både innad i organisasjonen, og rundt oss som en konsekvens av vårt arbeid. Her ønsker vi å vise til et knippe gjennomslag og ekstraordinære ting vi har gjort i løpet av året! 

>

NY KAMPANJE: Jord søker karbon!

I dag lanserer vi en ny kampanje: Jord søker karbon. Kampanjen handler om hvorfor økt karbonopptaket i jorda er viktig for matsikkerhet, klimatilpasning, å kutte klimagassutslipp og for økt biologisk mangfold.

>

Bli med i et av Spires politiske utvalg!

Er du opptatt av miljø og bærekraftig utvikling? Brenner du særlig for et av Spires hovedtemaer: klima og miljø, internasjonalt samarbeid, matsikkerhet, internasjonal handel eller bærekraftige byer? Vil du jobbe med informasjon og politikk? Bli med i et av våre politiske utvalg, da vel!

>

Bli med å lage kampanje!

Våren 2020 lanserer Spire sin hovedkampanje for neste år. Kampanjen tar for seg den feilslåtte teknologioptimismen som hemmer store deler av dagens klimapolitikk. Vil du være med å utforme kampanjen?

>

- Unge er nøkkelen til å oppnå en bærekraftig og rettferdig verden

Spire har vært en av hovedforfatterne av Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) sin nye bærekraftsmålsbrief om Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Her krever vi at unge må inkluderes i politiske prosesser, gis tilgang til arbeid i jordbruket, og ikke minst hva anstendig arbeid for unge er. Les mer her.

>

En global avtale på biologisk mangfold må inneholde konkrete planer for systemendring.

Spire deltar på Trondheimskonferansen 2019. Miljødirektoratet har invitert over 400 deltakere fra rundt 120 land til Trondheim for å snakke om biologisk mangfold. I 2020 skal en ny konvensjon på biologisk mangfold utarbeides i Kunming, Kina. - Når man ser IPBES-rapporten som kom ut i mai er det uansvarlig å gå inn for en avtale som ikke legger opp til grunnleggende systemendringer, mener leder i Spire Hege Skarrud.

>