Spire

Månedens Spire i februar!

Spire har for tiden besøk av to Fredskorpsdeltagere, som skal være aktivister i Spire fram til juni. Denne månden skal dere bli bedre kjent med Yeukai fra Zimbabwe!

>

Utbygging av kraftkabler

To kraftkabler mellom Norge, Tyskland og Storbritannia er per i dag under utbygging, og en tredje kabel er planlagt bygd. Denne siste kabelen vil, i motsetning til de to førstnevnte, være eid av en kommersiell aktør. Det har vært mye debatt rundt bygging av kablene og norsk medlemskap i EUs energiunion ACER. Denne uttalelsen fra Spire er knyttet til utbyggingen av kraftkablene. Spires vurdering baseres på hvorvidt utbygging av kabler bidrar til en bærekraftig utvikling og rettferdig fordeling av ressurser.

>

Opptak i Spires politiske utvalg!

Er du opptatt av miljø og bærekraftig utvikling? Brenner du særlig for ett av Spires hovedtemaer: klima & miljø, matsikkerhet, internasjonal handel eller bærekraftige byer? Vil du jobbe med informasjon og politikk? Bli med i et av våre politiske utvalg, da vel!

>

Spire deltar på World Urban Forum 9!

World Urban Forum 9 (WUF9) finner sted i Kuala Lumpur, Malaysia fra 7. til 13. februar 2018. Det vil være det første storskala arrangementet om bærekraftig byutvikling etter at New Urban Agenda (NUA) ble vedtatt på Habitat III i Quito i 2016, og er det første arrangementet som vil fokusere på implementeringen av denne.

>