Spire

Det store Spireåret 2018!

Vi står nå ved veis ende av 2018. Bak oss har vi i Spire lagt mange store og små bragder. Vi har mobilisert over 200 aktivister fra Kristiansand opp til Tromsø, og de har gjort alt annet enn å ligge på latsiden året gjennom. Vi mener derfor at vi trenger å se tilbake på noen av tingene vi gjorde i året som gikk.

>

Hva er samstemthet?

Samstemt politikk for utvikling. Samstemthetsreform. Samstemthetsforum. Samstemthetsrapport. Hva betyr egentlig alt dette? Vi har sammen med flere andre organisasjoner skrevet en kort rapport om hva disse tingene betyr. 

>

Spire på FNs klimaforhandlinger 2018

FNs klimaforhandlinger går av staben 2. til 16. desember i Katowice i Polen. På plass for å representere Spire er COP-veteranen Iselin Paris og organisatorisk nestleder Ane Serreli. Hvordan kom de seg forhandlingene? Og hvorfor er forhandlingene i år (COP24) så viktige? Det kan du finne ut her!

>


Vil du utforme vår neste kampanje?

Spire skal høsten 2019 holde en kampanje om jordkarbon og til dette arbeidet trenger vi frivillige med interesse i jordbruk, matsikkerhet og klima til et kampanjeutvalg! Du trenger ikke være noen ekspert på jordbruk fra før av, vi trenger også folk med interesse for politisk prosess, kommunikasjon, film, bilde og tekst.

>

Når ting bare ikke går i hop

FN kom i dag med en ny klimarapport, kanskje den viktigste hittil. Den redegjør for konsekvensene av henholdsvis 1,5 og 2 graders global oppvarming. Hakk i hæl fulgte statsbudsjettet. Det var dessverre ikke mye samsvar å se mellom disse.

>

Karbon og jord – viktigere enn du tror

Mandag 24. september arrangerte Spire temakvelden karbon og jord, viktigere enn du tror i forbindelse med ØKOUKA 2018. ØKOUKA er en feiring av norsk økologisk mat og formidler både råvarer, kunnskap og inspirasjon. Formålet er å vise frem mangfoldet av landbruks- og matproduksjon i Norge og knytte det til folks hverdag.

>