Spire

Spirer på klimakonferanse i Bonn

Forrige uken startet FNs klimakonferanse i Bonn, de såkalte mellomforhandlingene. Mellomforhandlingene skjer hvert år mellom de store klimatoppmøtene som avholdes hver høst. Spire er på plass for å rapportere fra forhandlingene, og for å presse på for en mer ansvarlig og rettferdig klimapolitikk.

>

Jordbrukspolitikk er for viktig for å ikke bestemmes av Stortinget!

Den 26. april kom jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger, og fredag 4. mai kom statens tilbud. Hva skjer egentlig med de jordbrukspolitiske virkemidlene når de blir fremforhandlet bak lukkede dører, av jordbrukets to faglag og staten, representert ved landbruks- og matdepartementet? I hvilken retning styres jordbruket?

>

Årets jordbruksforhandlinger

Hvert år er det forhandlinger mellom staten og de to hovedorganisasjonene i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag. Her forhandles det for eksempel om priser på jordbruksvarer, og satser for støtteordninger til jordbruket. Det samlede jordbruket leverte sitt krav til staten 26. april, og om få dager kommer staten med sitt tilbud. Spire venter i spenning. 

>

Spire i ministermøte!

Mandag 30. april møtte Spire klima- og miljøminister Ola Elvestuen og utviklingsminister Nikolai Astrup sammen utenfor Utenriksdepartementet. Anledning for møtet var en overrekkelse av Spires kampanjeopprop med forslag til hvordan Norge kan bli en tydelig og sterk stemme på sammenhengen mellom klima og likestilling.

>

Spire søker kampanjemedarbeidere!

Syns du Norge fører en dobbeltmoralsk politikk, hvor vi kjøper opp regnskog for å bøte på klimakrisen på den ene siden og pumper opp olje og spyr ut klimagasser på den andre? Bli med i Spires kampanjeutvalg og ta opp kampen for en mer rettferdig politikk!

>

En oppsummering av Stormøtet 2018

13.-15. april holdt Spire Stormøte i Oslo. Vi valgte nye tillitsvalgte, hva som vil bli hovedkampanjen vår for 2019, og vedtok flere resolusjoner. Her finner du noen av høydepunktene!

>