Spire

Brems handelsavtalen med Mercosur

Vi krever at frihandelsavalen mellom Efta og Mercorus-landene stoppes. Signér oppropet mot den miljøfiendtlige og udemokratiske avtalen!

>

Spire deltar på FNs Committee on World Food Security

I dag er verdens matsikkerhetsdag! Hege Skarrud, leder i Spire, og Ida Grønnestad, koordinator for matutvalget, feirer dagen på CFS46 i Roma. CFS (Committee on World Food Security) er FNs årlige konferanse om matsikkerhet. I år ligger fokuset på matsikkerhet, matsystemer og ernæring.

>

NY FRIST: Dra på utveksling til Malawi!

Er du mellom 18 og 26 år og interessert i miljø, utvikling, likestilling og ungdomsmedvirkning? Vil du være fulltidsfrivillig et semester i Malawi og et semester i Norge? Spire søker nå to nye deltakere til vårt spennende utvekslingsprogram!

>

Meld deg på Inspire Change

Ønsker du å bli dyktig til å kommunisere ideene dine, på en overbevisende og engasjerende måte? Ønsker du å bli flink til å tale foran et publikum? Ja, da bør du søke på Inspire Change!

>

Vi reagerer på statsbudsjettet 2020: - Snegler på maratonløp

I dag kom statsbudsjettet for 2020 ut. Det legger opp til få nye bevilgninger til våre kjernesaker: klimatilpasning, urban bistand, ungdomsmedvirkning og sivilsamfunn. Vi bryter med både internasjonale avtaler og ansvaret overfor verdens unge i dag og i morgen.

>

Spire deltar på WTO Public Forum!

Torsdag kveld 3. oktober starter Caroline Herlofson, koordinator for handelsutvalget, og Jakob Hyllseth Ryen, nestleder i Spire, reisen med tog og buss ned til Genéve for å delta på WTO Public Forum 2019. Spire har deltatt på denne konferansen flere ganger, og i år skal det snakkes om hvordan handelen skal foregå i en verden i endring.

>

Ni suksesshistorier på ni måneder!

Det spirer og gror både innad i organisasjonen, og rundt oss som en konsekvens av vårt arbeid. Her ønsker vi å vise til et knippe gjennomslag og ekstraordinære ting vi har gjort i løpet av året! 

>

NY KAMPANJE: Jord søker karbon!

I dag lanserer vi en ny kampanje: Jord søker karbon. Kampanjen handler om hvorfor økt karbonopptaket i jorda er viktig for matsikkerhet, klimatilpasning, å kutte klimagassutslipp og for økt biologisk mangfold.

>