Spire

Bli med i Spires politiske utvalg eller lokallag!

Er du opptatt av miljø og bærekraftig utvikling? Brenner du særlig for et av Spires hovedtemaer: klima og miljø, internasjonalt samarbeid, matsikkerhet, internasjonal handel eller bærekraftige byer? Vil du jobbe med informasjon og politikk? Bli med i et av våre politiske utvalg eller lokallag, da vel!

Spires sentrale fagpolitiske utvalg
Sentralt i Oslo finner du Spires fem politiske utvalg: matutvalget, klimautvalget, handelsutvalget, byutvalget og internasjonalt utvalg. Utvalgene er eksperter på sine felt og jobber med politikere, media, organisasjoner og unge voksne for å spre kunnskap og engasjement for miljø- og utviklingsspørsmål.

Alle Spires utvalg er basert på frivillig innsats og jobber med å arrangere og delta i debatter, utarbeide og holde foredrag, skrive kronikker og leserinnlegg, komme med innspill til nasjonal og internasjonal politikk, delta på konferanser og seminarer, samt representere Spire i interessante faglige nettverk. Utvalgene fungerer som fagressurser for resten av organisasjonen. Dersom du vil fordype deg i ett av Spires politiske temaer, er utvalgene stedet for deg.

Matutvalget jobber med tema som internasjonal matsikkerhet og norsk jordbrukspolitikk. Denne våren jobber matutvalget med å bygge bro mellom landbruk og klimapolitikk. Jordbruket står for en markant andel av klimagassutslipp som må reduseres. På den andre siden legges det ned flere og flere gårdsbruk, og matjord er under press. Matutvalget jobber med hvordan det norske jordbruket kan bli verdens mest helhetlige og bærekraftige jordbruk!
De trenger flere med på laget som kan løfte diskusjonen om bærekraftig jordbruk både nasjonalt og internasjonalt. Ta kontakt med koordinator Kjetil (kjetil@spireorg.no) om du har spørsmål og for info om møtetider!

Klimautvalget følger norsk og internasjonal klima- og miljøpolitikk tett. Utvalget jobber opp mot FNs klimaforhandlinger, og er en del av et stort internasjonalt ungdomsnettverk for å få på plass en mer ambisøs og rettferdig klimapolitikk. De skal også arbeide med ny internasjonal naturavtale, som må sette bevaring av biologisk mangfold i forsetet.
Ta kontakt med koordinator Karoline (karoline@spireorg.no) om du har spørsmål og for info om møtetider!

Handelsutvalget holder seg oppdatert på handelsspørsmål. Utvalget jobber for en mer rettferdig handelspolitikk som hverken favoriserer rike lands interesser over fattige lands muligheter til å styre over egen politikk, eller ødelegger klima og miljø. Handelsutvalget jobber i vår med alternativ økonomi og er aktive i handelsdebatten. Ta kontakt med koordinator Caroline (caroline@spireorg.no) om du har spørsmål og for info om møtetider!

Byutvalget jobber med miljømessige, sosiale og samfunnsmessige problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling i byer i Norge og globalt. Utvalget ga i høst ut en tegneserie om ungdomsmedvirkning i byplanlegging, og skal i vår jobbe videre med medvirkningsworkshoper for ungdom. I tillegg skal de arrangere frokostseminar om urban bistand, og jobbe med dette opp mot statsbudsjettet. Ta kontakt med koordinator Martin (martin@spireorg.no) om du har spørsmål og for info om møtetider!

Spires internasjonale utvalg jobber tett med Spires største internasjonale partner, NfYD i Malawi. Spire har et årlig utvekslingsprosjekt med NfYD som utvalget opprettholder den faglige utvekslingen med. Det kommende halvåret skal utvalget jobbe med ung medvirkning i utviklingspolitikken, herunder blant annet lansere en rapport om status for unge i arbeid i Malawi, arrangere debatt om temaet, samt gå i lobbymøter med politikere og koordinere arbeidet med NfYD. Ta kontakt med koordinator Mari (international@spireorg.no) om du har spørsmål og for info om møtetider.

Verdens Beste Nyheter er et samarbeidsprosjekt vi i Spire har sammen med SAIH og Changemaker. Her arbeider vi for å også spre gode nyheter om framskritt som gjøres i verden. På en kampanjedag på høsten gjør vi også flere arrangementer samtidig som vi deler ut Verdens Beste Nyheter-avisa i over 50 byer i hele Norge! Spire har ansvar for å gjennomføre arrangementer både gjennom våren og utover på høsten.
Om du liker å spre gode nyheter, lage arrangementer, skrive i avis og/eller koordinere frivillige, er Verdens Beste Nyheter riktig for deg! Kontakt Abysinia (abysinia@spireorg.no) om du vil være aktiv i VBN!

Hva får du igjen?
Som aktiv i et av Spires politiske utvalg vil du få muligheter til å utvikle deg faglig, spre kunnskapen din ut til Norges befolkning, og du vil få jobbe direkte opp mot politikere og myndigheter for å påvirke politikk, både i Norge og internasjonalt. Du vil i tillegg bli kjent med mange andre engasjerte mennesker, få viktig organisasjonserfaring, og utvide nettverket ditt. Ikke minst blir du med i en bevegelse for en bedre og mer rettferdig verden, og får oppleve hvordan det er å bidra til samfunnsendring!

Spires lokallag

Spire har åtte lokallag rundt om i Norge som hele tiden jobber med å sette Spires hovedsatsinger på agendaen gjennom aktiviteter og aktivisme. Lokallagene gjør alt fra å spille inn til klimastrategi for sitt universitet, jobbe med å få miljø på agendaen i kommunestyret, til å lage workshops for bærekraftig matproduksjon eller lære om hvordan man kan bruke mat som skal kastes for å redusere matsvinn. I lokallagene har man mye rom for å være med på å både jobbe praktisk og teoretisk for å endre politikk!

Vi har lokallag i: Bergen, Oslo, Trondheim, Ås, Kristiansand, Stavanger, Tromsø og .

Har du noen øvrige spørsmål om lokallagene? Ta kontakt med organisasjonsrådgiver Aurora Salmelid på aurora@spireorg.no