Spire

Bli med i et av Spires lokallag!

Vi gleder oss til et nytt semester og er i gang og holder infomøter på de fleste studiestedene i landet. Har du lyst å engasjere deg for å skape endring i verden? Ja, men bli med da vel!

Spire har i dag 10 lokallag rundt i landet. Bor du i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Bodø, Bø i Telemark, Ås, Kristiansand eller Hamar kan du bli med i et av våre eksisterende lokallag.

Spires lokallag jobber med tverrfaglig med alle Spires temaer, og driver med alt fra å påvirke lokalpolitikere til å skape grønnere lokalmiljøer, arrangere debatter, filmvisninger og foredrag og holder sosiale samlinger med skoleringer om miljø og utvikling. Som medlem har du stor mulighet til å bli med å forme lokallagets aktivitet! Les mer om du ulike lokallagene, og finn kontaktinformasjon her.

Datoer for informasjonsmøter i lokallagene:

Trondheim: 18. august
Bergen: 21. august
Ås: 22. august
Bø: 29. august
Kristiansand: 28. august
Stavanger: 30. august
Tromsø:
Bodø:
Oslo: 3. september

Flere datoer og lenker til facebook-arrangement kommer fortløpende!

Spire Hamar har allerede hatt infomøte. Ta kontakt med Aurora Salmelid på tlf 47605874 eller aurora@spireorg.no hvis du vil vite mer eller bli invitert til deres neste møte!

Bor du i et område som ikke har et lokallag, men gjerne vil bli med i Spire? Fortvil ikke! Send vår organisasjonsrådgiver Aurora en epost på aurora@spireorg.no, så vil vi hjelpe deg med å starte opp lokallag i ditt område.