Spire

Debatt om GMO i fôr

I anledning verdens matsikkerhetsdag 16. oktober, inviterte Spire sammen med Nettverk forGMO-fri mat og fôr og Natur og Ungdom til informasjonsmøte og panelsamtale om alternativer til GMO i mat.

GMO er et omstridt tema, spesielt etter at den nye metoden for genredigering CRISPR ble tatt i bruk. Under debatten stilte vi spørsmålet om GMO er løsningen på klimatilpasning i jordbruket og hvilke konsekvenser det kan ha for landbruk, mennesker og miljø? Vi fikk høre innspill fra Anders Wulff-Vester, stipendiat innen anvendt plante-bioteknologi ved NMBU, Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom, og Aina Bartmann, daglig leder i Nettverk for GMO-fri mat og fôr. 

De fleste av dagens omsatte GMO-frø og -planter er kontrollert av store, multinasjonale selskaper. Det kom frem at det er bred enighet - både blant de tre panelistene og publikum - om at dette er svært problematisk. Anders Wulff-Vester håper forskningen kan bidra til en mer demokratisk og åpnere bruk av genteknologi. Han støtter Bioteknologirådets forslag om å myke opp lovverket som i dag sørger for en omfattende og grundig vurdering av genmodifiserte eller -redigerte organismer før de kan settes ut i naturen. Viktigheten av forskning er Aina Bartmann enig i, men hun mener på den andre siden, i likhet med Gaute Eiterjord, at et omfattende og strengt lovverk er viktig for både økosystemet og folkets tillit til lovverket. 

Panelet var også enige om at hovedproblemet matsystemet vårt står overfor er skjev fordeling, og at GMO ikke vil kunne løse dette problemet. Aina Bartmann la også vekt på at GMO ikke må bli en sovepute for de større problemene ved matsystemet. Anders Wulff-Vester trakk på den andre siden fram at GMO kan være et viktig verktøy for en mer bærekraftig produksjon. 

I Spire mener vi, i likhet med Eiterjord og Bartmann, at vi først og fremst er nødt til å satse på lokalt, småskala jordbruk. Tradisjonell planteforedling har skapt nye, tilpassede frø og planter, samtidig som det brede spekteret av genmateriale og variasjon tas vare på. Anders Wulff-Vester utfordret vår og de andre paneldeltakernes skepsis, og hevder vi vet mer enn vi tror om hvordan genmodifiserte eller genredigerte organismer vil oppføre seg i møte med naturen. Det er tydelig at det fortsatt er uenigheter om hvilke følger bruken av GMO har for miljøet og om det bidrar til en ønsket samfunnsutvikling. Av den grunn, er det vanskelig å vite konkrete utfall og konsekvenser ved bruk av GMO.

Derfor har Spire en føre var-tilnærming til genmodifiserte og genredigerte organismer. Vi mener det er gjort for lite uavhengig forskning på de langsiktige konsekvensene av genteknologi. Spire er altså ikke prinsipielt i mot GMO, men mener det er en forutsetning at disse fører til bærekraftig utvikling og har samfunnsmessig positive konsekvenser. Det er i tillegg viktig å forstå maktbalansen i eierskapet og produksjonen av GMO.

Debatten er med andre ord ikke død, og vi veit at ny teknologi og nye diskusjoner hele tiden vil komme opp. Likevel ønsker vi mer fokus på det samfunnsoppdraget som oppfylles i småskala landbruk (kulturlandskap, kulturarv, ivaretakelse av biologisk mangfold, sysselsetting, matsikkerhet) og viktigheten av å løfte hele dette matsystemet i stedet for å vente på ny teknologi.