Spire
Strandrydding i Tromsø våren 2017.

Det arktiske plastprosjektet

Debatten om mikroplast, marin forsøpling og plast i havet har gått varm de siste månedene. Hvert år er det store mengder plast som ender opp på feil sted. Mye av det havner til slutt i havet, og tar vi ikke grep nå så vil det i 2050 være mer plastsøppel enn fisk i verdenshavene.

Plastartikler vi finner i havet varierer i størrelse og kan være alt fra garn eller store sammenhengende artikler med industriplast, til plastflasker, q-tips eller mikroplast. Påvirkningen på marine økosystemer er svært omfattende. Plast inneholder blant annet en rekke miljøgifter som akkumuleres i næringskjeden. Disse miljøgiftene kan føre til kreft, skade på organer, diabetes, forgiftning o.l. både hos mennesker og dyr.

Plast kommer fra ikke fornybare naturressurser, og brytes heller ikke ned i naturen. Plast må derfor brukes med omhu. Mye av plasten som blir funnet langs den norske kysten har kommet med havstrømmene fra andre deler av Europa. Derfor er det viktig å øke bevisstheten om forsvarlig bruk og håndtering av plast både på et nasjonalt og internasjonalt plan.

For å øke bevisstheten rundt plastproblematikken og for å få folk i nord til å bruke mindre plast har Spire Tromsø startet noe som heter Det arktiske plastprosjektet. Ingrid Beate Øpstad Fredriksen og Ingrid Nordahl er to av av initiativtakerne bak prosjektet og er brennende opptatt av tematikken.

- Vi som står bak Det arktiske plastprosjektet er en gjeng norske og internasjonale studenter, alle med et ekstra engasjement for plastproblematikken, sier Ingrid Beate. Prosjektet startet da vi skjønte at temaet var noe vi var flere som ville bruke mer tid på. Vi satte oss ned sammen og la en plan - og bestemte oss for å sette opp en egen side som vi kunne bruke til å dele informasjon, arrangementer og inspirasjon.

- Målet med det arktiske plastprosjektet er å gjøre folk mer bevisst på plastavhengigheten vår og hvilke alternativer som finnes, sier Ingrid Nordahl.

Her kan du se Ingrid Nordahl bli intervjuet på Nrk Troms om saken tidligere i vår.


Gjengen bak Det arktiske plastprosjektet har til nå blant annet arrangert zero waste weeks, temkvelder, filmvisning av dokumentarfilmen “A Plastic Ocean” og deltatt på strandrydding. I høst blir det flere lignende arrangementer, informasjonskampanjer og stunts, alt for å gjøre befolkningen i Tromsø mer bevisst på problematikken.

- Vi skal også prøve å få med studentsamskipnaden og universitetet på en "zero waste week" til høsten. Hvordan det kommer til å gå er vel heller usikkert, men vi kan ikke annet enn å hoppe i det og prøve! sier Ingrid Beate.

Spire ønsker å skape økt bevissthet om plast og de miljøkonsekvensene som kommer av overdreven bruk av plast. Fremfor alt ønsker vi å vekke engasjement blant barn og unge. Spire Tromsø har blant annet vært med å utarbeide et sett med plastvettregler sammen med Nordic Ocean Watch. Disse kan du lese mer om her. Spire krever også at norske politikere jobber aktivt for å finne bedre og mer bærekraftige alternativer til plast og minimere unødvendig bruk av plast og plastemballasje.

Lik Det arktiske plastprosjektet og Spire Tromsø på Facebook for å holde deg oppdatert på plastrelaterte nyheter og få med deg hva som skjer!