Spire

Det norske folket er enige med Spire!

SSB lanserte en undersøkelse av nordmenns holdninger til bistand 18. mai. I den finner vi gledelige nyheter!

Den viser at nordmenns holdning til bistand generelt er mer positiv enn tidligere, og at det er færre som vil redusere bistanden Norge gir. Rapporten er interessant lesning i sin helhet, men det Spire finner aller mest interessant er nordmenns holdninger til landran.

Hele 6 av 10 mener nemlig at norske myndigheter bør jobbe for å hindre oppkjøp av land i utviklingsland. Dette er et av Spires satningsområder, og vi er svært glade for at det norske folk er enige med oss i denne saken. I tillegg mener omtrent halvparten av den norske staten bør jobbe for at internasjonale handelsregler skal komme utviklingsland til gode – et annet prioritert område for oss. Figuren under er hentet fra rapporten, side 46.