Spire
Foto: Christine Andersen

Erfaringer fra utveksling i Malawi!

Våren 2018 deltok Spire i den første runden av en Fredskorpsutveksling mellom Network for Youth Development (Malawi), Movement for Ecological Learning and Community Action (Etiopia) & My Age Zimbabwe Trust (Zimbabwe). Iselin Gangeskar Paris og Christine Svendsrud har vært utstasjonert hos Network for Youth Development i Malawis hovedstad Lilongwe og forteller her om sitt seks måneder lange utvekslingsopphold.

Målet for utvekslingen er å bidra til at engasjert ungdom blir bedre rustet til å skape endring i sine respektive samfunn, og får økt kunnskap om globale spørsmål.

Network for Youth Development (NfYD) er en paraplyorganisasjon bestående av flere ulike malawiske ungdomsorganisasjoner. Nettverks- og kapasitetsbygging skjer gjennom informasjonsarbeid, og praktiske workshops. Slik jobber NfYD for unge menneskers rettigheter både i Malawi og internasjonalt. Spire og NfYD har vært samarbeidspartnere siden 2005 og har gjennomført flere prosjekter sammen, både utvekslinger og workshops om kampanjearbeid, klimapolitikk og likestilling.

 

Urban Youth Forum

Iselin og Christine har under utvekslingen både deltatt i NfYDs ordinære arbeid, og drevet egne initiativer sammen med de andre utvekslingsdeltakerne. De har blant annet arrangert en seminarrekke på universitetet i Lilongwe kalt Urban Youth Forum, for å skape en plattform for ungdom som bor i byen.

Iselin forteller:

- Dei fleste organisasjonane retta mot ungdom i Malawi fokuserer først og fremst på ungdom ute på landsbygda. Det er jo forståelig, fordi det er der behovet er desidert størst. Vi ville starte eit prosjekt der vi kunne bidra med vår erfaring frå organisasjonslivet i Norge, og då falt det naturlig å rette fokuset mot studentar og ungdom i byane.

- Det er dessverre slik at ungdom i Malawi ikke har tilgang til politiske kanaler og muligheten til å bli hørt til tross for at de utgjør 65% av befolkningen. Vi håper at Urban Youth Forum kan bli et springbrett for unge som ønsker å ta del i den offentlige debatten og fremme ungdoms syn om fremtidens Malawi, legger Christine til.

 

Klimarettferdighet

Spirene har også tenkt mye på klimarettferdighet - eller nærmere bestemt klimaurettferdighet - under oppholdet sitt. Malawi er et land som rammes hardt av klimaendringene, til tross for at Malawi er et av verdens fattigste land, som har bidratt svært lite til å skape klimaendringene.

- Det er fryktelig urettferdig, sier Iselin. Malawi har mange nok utfordringar som det er, som eitt av verdas minst utvikla og fattigste land. Rike land i Nord bidrar til å gjere fattigdom vondt verre med sine store klimautslipp og forbruk, mens utfordringane til Malawi blir forsterka gjennom blant anna uregelmessig og endra regntid. Dette fører igjen til alvorlige tørker og flaum, og dermed øydelagde avlingar og livsgrunnlag for så mange menneske. Malawi er eitt av mange land som no må bruke store ressursar på å tilpasse seg klimaendringar som dei har hatt liten eller ingen del i å framskunde, men slike ressursar finst det lite av. Det som gjer det så urettferdig er at det er menneske dette går utover.

Det er nettopp derfor Spire jobber for en bedre og mer rettferdig klimapolitikk, både nasjonalt og internasjonalt! Litt senere i høst er det igjen dags for FNs klimaforhandlinger, og Iselin er en av spirene som skal reise dit for å for å følge forhandlingene, rapportere tilbake til norske medier, og påvirke forhandlingene sammen med ungdom fra hele verden.

 

En reise for livet

Å dra på utveksling kan både være lærerikt, inspirerende, uforutsigbart og til tider også utfordrende og vanskelig. På spørsmålet om hvorfor en skal dra på utveksling sier Christine slik:

- Fordi du aldri vil oppleve å utfordre deg selv på samme måte og samtidig få så mye igjen for det. Du har en unik mulighet til å utvikle deg personlig og profesjonelt samtidig som du jobber med givende prosjekter og møter fantastiske mennesker på veien. Det er rett og slett en helt enestående opplevelse du ikke vil kunne få andre steder.  

- Du kjem til å oppleve ting som du har med deg for alltid og få vener for livet. I tillegg lærer du mykje om Malawi og Afrika, Norge og deg sjølv, samt korleis bistand og utvikling fungerer i praksis. Dei fleste stereotypiane ein har om Afrika frå Norge vil bli avkrefta i løpet av utvekslinga, mens somme vil bli bekrefta. Som for eksempel ”African time” – ein må legge frå seg det strenge tidsskjemaet heime, avslutter Iselin med et smil.

 

Har du lyst å dra på utveksling du òg?

Snart begynner rekrutteringen til neste års utveksling! Følg med på våre nettsider og i sosiale medier - eller bli medlem i dag, så er du sikker på at du ikke går glipp av viktig informasjon. Vil du lese mer om Spires internasjonale arbeid kan du gjøre det her.