Spire

Fotoutstilling: Hva vil gå tapt?

Vi lager en fortellende fotoutstilling om hva vi taper i møte med klima- og miljøendringene. Fotoutstillingen åpner på Galleri Neuf i Oslo 21. mai klokka 18:00, og vil senere reise rundt til flere steder i Norge og Oslo for å engasjere folk rundt temaet.

Klimaendringene er ikke lenger noe som skjer langt fram i tid. Verden står allerede i klimaendringene. Om vi ikke snur skuta raskt, samtidig som vi tilpasser oss de endringene som allerede er her, vil vi miste livsgrunnlag, biologisk mangfold og dyrebare økosystemer. Det har vi fått klart for oss det siste året.

De slående rapportene

8. oktober 2018 lanserte FNs klimapanel sin rapport om hva verden står overfor om vi overskriver henholdsvis 1,5 graders og 2 graders global oppvarming. Vi husker alle overskriftene som viste til at vi trenger en radikal endring i hvordan vi organiserer samfunnene våre dersom vi ikke vil utslette alle korallrev, sende millioner av mennesker på flukt og miste prekære deler av vårt livsgrunnlag.

Verdens første første globale rapport om verdens naturtilstand ble lansert 6. mai i år. 400 eksperter fra 50 land var med på å skrive rapporten. Ut fra rapporten kan vi lese at en av åtte millioner arter er nå trua. Mange av disse står overfor utryddelse i løpet av de neste tiårene.

Hvorfor så mange arter nå er trua er på grunn av menneskers lite bærekraftige ressursforvaltning. Vi har gjort betydelige endringer på en fjerdedel av verdens landoverflate. Vi har dobla ressursutvinninga vår siden 1980. Da var vi 4,5 milliarder mennesker på jorda. I dag er vi 7,7 milliarder mennesker på jorda. Dette betyr ikke at vi kun har en rask befolkningsvekst, men også at vi forbruker mer i dag per innbygger enn hva vi noengang har gjort.

Klimaendringenes konsekvenser er allerede synlige

Det er grunnlaget i disse rapportene som maler bakteppet til fotoutstillingen. Den handler om nettopp hva som vil gå tapt når det kommer til klima- og miljøendringene. Det er det mange mennesker over hele verden som føler på allerede. Flere fotografer har de siste årene dokumentert de store endringene som skjer, og tydeligst ser vi konsekvensene i jordbruket. Og nesten viktigst av alt er jordbruket for oss mennesker. Det er ikke for ingenting at man sier "uten mat og drikke, duger helten ikke". Når vi rammes hardest der vi er mest sårbare, trenger vi å mobilisere til endring.

Derfor viser vi fram bilder fra jordbruket i Norge og Malawi både før og etter store naturkatastrofer som tørke og flom. Men også viser vi de mindre synlige delene av endringene vi nå står midt i. De endringene som bønder merker hver eneste dag, og som påvirker matsystemene våre. I tillegg til dette ønsker vi å løfte fram noen løsninger. Hvordan vi her i Norge kan bidra til å få et tryggere og mer klimarobust landbruk her, i Malawi og globalt sett.

Vi håper vi ses!

Sjekk ut arrangementet til fotoutstillingen i Oslo her.

Om du ønsker å få fotoutstillingen på besøk i ditt nærområde, ta kontakt på post@spireorg.no