Spire

Framtidens byer - en minidokumentarserie

Over halvparten av verdens befolkning bor nå i byer, og stadig flere mennesker søker mot urbane områder. 

Denne kontinuerlige veksten i tilflytting til byer fører til store utfordringer når det gjelder miljø, sosial bærekraft, økonomi og samfunnsdeltakelse. Måten dagens byutvikling foregår på er ikke tilstrekkelig for å møte behovene til en stadig økende urban befolkning. Er vi fortapt? Eller finnes det løsninger?

Vi i Spire har laget en minidokumentarserie som skal svare på noen av disse spørsmålene. Her belyser fagfolk og aktivister hva som kjennetegner dagens byutvikling, og hvilke grep vi bør ta for å skape bærekraftige byer. Du møter blant annet: Erik Berg (leder i Habitat Norge), Erling Okkenhaug (byutviklingsaktivist), Frederica Miller (Gaia arkitekter), Helene Gallis (daglig leder i Nabolagshager), Ole Pedersen (Nedenfra), og Arild Eriksen (Fragment arkitekter).

 

Episode 1: Introduksjon

Hva er utfordringene ved dagens byutvikling? Hvordan kan man sikre at byutvikling skjer på en bærekraftig måte?


Episode 2: Miljø

Hva slags miljøutfordringer står verdens byer ovenfor? Hvordan bør byplanleggingen innrettes, og hva slags tiltak bør gjøres for at byer kan bli mer klimasmarte og miljøvennlige?

 

Episode 3: Sosial byutvikling

Ofte kan sosiale aspekter forsvinne på bekostning av andre interesser i byutvikling. Hvordan kan man snu denne tendensen? Hvordan kan man gjøre byer bedre – for alle?

 


Episode 4: Medvirkning

Hvem bestemmer egentlig hvordan byen skal være? Hvordan kan man sikre større medvirkning fra befolkningen i byutvikling?

>