Spire

Frokostseminar: Trenger vi et kjønnsperspektiv i klimadebatten?

På torsdag er det klart for kvinnedagen 8. mars. Spire varmet opp allerede mandag morgen med frokostseminar på Kulturhuset i Oslo.

I forbindelse med vår pågående kampanje om klima og likestilling hadde vi invitert fem kvinner med ulik bakgrunn for å diskutere hvorvidt vi trenger et kjønnsperspektiv i klimadebatten. I panelet satt:

  • Monica Camacho, som arbeider med Regnskogsfondets kjønnspolitikk og har studert kjønn og skogbevaringsspørsmål
  • Karina Standal, forsker på energi og kjønn ved CICERO Senter for klimaforskning
  • Mari Teigen, forsker ved CORE - Center for Research on Gender Equality
  • Rameen Sheikh, feministisk ansvarlig i Rød Ungdom og studerer tverrfaglige kjønnsstudier på UiO
  • Vilde Gjerde Lied, fra sentralstyret til Natur og Ungdom

Ordstyrer var Anja Bakken Riise, leder for Framtiden i våre hender. Nærmere 50 mennesker dukket opp - det er tydelig at dette temaet er det stor interesse for!

Ikke så veldig overraskende mente samtlige av paneldeltakerne at klima og likestilling er to spørsmål som bør diskuteres i sammenheng. Klimaendringene har nå gått så langt, vi har de harde faktaene og det er, heldigvis, relativt få klimaskeptikere igjen der ute. Da er det også på tide å trekke inn flere av de urettferdige aspektene av klimaendringer, hvor kjønn er en sentral faktor. Deltakerne påpekte hvordan vi både må se på de overordnede strukturene som fører til sosial ulikhet generelt, og konteksten i hver enkelt situasjon på bakken.

Ordstyrer Anja Bakken Riise fikk skryt av spørsmålet om hvordan vi kan sikre at internasjonale bistands- og klimaprosjekter som med gode intensjoner forsøker å inkludere et likestillingsperspektiv, ikke ender opp med å reprodusere kjønnsstereotypier. Her ble det trukket fram hvordan man må sikre at kvinner er representert i ulike fora hvor politikk blir diskutert - ikke minst internasjonal klimapolitikk. Dette er viktig for å sikre at et større mangfold kommer frem i planlegging og implementering av prosjekter og strategier,

Både forsker Karina Standal og aktivist Vilde Gjerde Lied presenterte eksempler fra Norge som ga også oss i Spire nye tanker. Hvordan har det seg at det er menn som er mest aktive i å skaffe seg solcellepanel og benytte seg av ny teknologi? Eller hvorfor er det nesten bare menns utfordringer i norsk fiskerinæring som blir diskutert?

Mandagens møte viste stor enighet om at klimakamp og kvinnekamp henger sammen. De som er opptatt av likestilling i Norge burde definitivt også engasjere seg i klima- og miljøsaken. Panelet var også enig i at det dessverre både har vært og fortsatt er for lite fokus på sammenhengen mellom disse to i norsk politikk.

Spire ønsker å bidra til å gjøre noe med dette. På torsdag er den internasjonale kvinnedagen. Spire har hovedparoler under 8. mars-toget både i Oslo, Trondheim og Stavanger med fanen ”Klimakamp er kvinnekamp, kvinnekamp er klimakamp!”. Bli med og gå sammen med oss - i Oslo varmer vi opp allerede fra klokken 17:00 på Miljøhuset!

Er du i Oslo vil vi også tipse om utstillingen vår “Klimakamp er kvinnekamp - fortellinger fra grasrota”. Den står på Youngstorget 1.-7. mars og foran Stortinget 8. mars. Utstillingen er laget av Jenny Jordahl og Julie Lunde Lillesæter i Differ Media, og er en blanding av fotografier og tegneserier. Den forteller historier fra Delia, Janet og Catherine, tre unge kvinner fra Malawi, som har merket på kroppen hvordan klimaendringer påvirker deres liv som småskala bønder og kvinner.

Her kan du lese mer om arbeidet med Spires kampanje og sjekke ut våre politiske krav.