Spire

Går du på Universitetet i Oslo og er miljøinteressert?

Dersom du er miljøengasjert og går på Universitetet i Oslo kan du få muligheten til å være UiOs studentdelegat til en internasjonal studentkonferanse om miljø! Universitetet er i ferd med å etablere en miljøsatsing under overskriften Grønt UiO – bærekraft i forskning, utdanning og praktisk handling.

ARKIV: april 2010

Av: Mina Mælum Norstrøm.

Universitetet ønsker i denne forbindelse å tilby 2 studenter muligheten til å delta ved World Student Environmental Summit 2010. Studentkonferansen vil fokusere på global rettferdighet og bærekraftig utvikling. Den finner sted i Tübingen, Tyskland 20-26 september og mer en 80 studenter fra 25 nasjoner skal møtes for å komme med konkrete forslag og utveksle ideer om ovennevnte temaer. UiO vil tilrettelegge for at delegatene kan dele sine erfaringer med universitetsledelsen kort tid etter hjemkomst. 

"Grønt UiO"- prosjektet ønsker å knytte til seg studenter med miljøengasjement. Du som melder din interesse for konferansen vil derfor også bli invitert til å komme med innspill til hvordan UiO bør bygge sin miljøsatsning og hvordan studenter og deres engasjement kan være en viktig drivkraft i dette arbeidet.

Søknadsfrist 13.april 2010