Spire

Gi innspill til Spires Strategi for 2020-2024!

Spires neste strategi skal bane vei for de neste fire årene. Vi ønsker ditt innspill!

Strategien skal vedtas på Spires Stormøte i slutten av mars. En solig og grundig strategi er et viktig verktly for å utvikle organisasjonen framover! Hvordan ønsker du at Spire skal se ut om fire år? Hva slags saker fokuserer vi på? Og hvordan skal vi nå målene våre?

Strategiutvalget har allerede samlet inn innspill fra høstseminaret i september 2019, men ønsker flere innspill til arbeidet med endelig utkast. Spørreundersøkelsen tar omtrent 20 minutter å gå igjennom, og vi setter stor pris på ditt innspill.

Strategien skal være forankret blant alle de aktive medlemmene i Spire og skal kunne jobbes med i alle deler av organisasjonen. Siden vi har 8 lokallag rundt om i landet, 5 utvalg sentralt og mange som har vært aktive tidligere og har mye erfaring fra Spire, er hvert innspill viktig. Men vi ønsker også innspill fra andre støttespiller og medlemmer som ikke nødvendigvis er aktive medlemmer i Spire. Det er viktig å få frem eventuelle likheter og forskjeller mellom lokallag, mellom lokalt og nasjonalt, om ulike arbeidsmetoder og hva våre medlemmer mener det er viktig å jobbe med i fremtiden. Så sett av litt tid og svar på spørreundersøkelsen laget av strategiutvalget. Fristen er 2. februar.

Her er link til spørreundersøkelsen: https://forms.gle/MiHFKhFLsVAxqGzP6

På forhånd - tusen takk for dine innspill!