Spire

Gjensidighet og likeverdighet på Global Youth Partnership

Spire og Network for Youth Development deltok helgen 4.-7. februar på LNU-konferansen Global Youth Partnership om Ungdomsbevilgningen i 2009. 

ARKIV: februar 2010 

Gjensidighet og likeverd: Gjensidighet og likeverd i internasjonale partnerskap var hovedtema for konferansen Global Youth Partnership, arrangert av LNU helgen 4.-7. februar. Konferansen som tok sted på Bjerne Travbane samlet norske medlemsorganisasjoner og deres partnere i prosjekter finansiert av Ungdomsbevilgningen i 2009. Blant deltakerne var internasjonalt ansvarlig i Spire, Sindre Thon Bråthen og organisasjonssekretær Mina Mælum Norstrøm og Gift Numeri fra Spires samarbeidsorganisasjon Network for Youth Development.

Ulike ungdomsorganisasjoner samlet: Av andre organisasjoner var også Uganda Young Democrats, Norske AUF, speiderbevegelsen i Pakistan, CHRISC i Kenya, KRIK, YWCA/YMCA Buskerud mm. Av temaer som ble diskutert denne langhelgen var temaer som er viktige i utviklings- og partnerskapsarbeid, som gender, organisasjonsutvikling, miljø, hva er et prosjekt, hvordan oppnå likeverdige og gjensidige relasjoner, og interkulturell kommunikasjon. En av hovedmålsetningene til støtteordningen, Ungdomsbevilgningen er at prosjektene skal føre til organisasjonsutvikling og kunnskap om nord/sør-spørsmål både i Norge og i samarbeidorganisasjonene rundt i verden.

Spire og NfYD sitt videre samarbeid: I løpet av helgen fikk Spire og NfYD også satt seg ned for å diskutere videre framgang i vårt samarbeid. I 2010 skal Spire og NfYD sammen gjennomføre en ungdomsutveksling der to norske ungdom og to ungdom fra Malawi vil få mulighet til å bo og jobbe sammen i et internasjonalt team i begge land i totalt 5 måneder. Konferansen inspirerte også til rapporteringer og evalueringer av organisasjonenes samarbeid, og samtlige deltakere forlot nok travbanen med mye motivasjon for en videre satsing på internasjonalt samarbeid.