Spire

God butikk for Storebrand må være god butikk for Oljefondet

Mandag 28. mars kunne vi lese i Dagsavisen at Erik Solheim i samarbeid med Storebrands administrerende direktør Idar Kreutzer berømme selskaper som forsøker å ta hensyn til biomangfold i sin drift. Flott! Vi er enige i analysen av at selskaper som ønsker å lykkes på lang sikt også bidrar til å sikre vårt biologiske mangfold.

ARKIV: mars 2011

Christian Bull, leder i Spire

Nå forventer vi at Solheim tar initiativ ovenfor medminister Sigbjørn Johnsen og sikrer at hensyn til biologisk mangfold blir et av kriteriene Oljefondet opererer etter, sammen med en styrking av Etikkrådet.

Vanskelighetene med å bevare biologisk mangfold er enorme. Dette er vi overbevist om at Solheim er klar over. Til felles med klimaproblematikken, trues verdens biomangfold av hundretusenvis av inngrep som individuelt sett er lett å rettferdiggjøre men som tilsammen utgjør et kjempeproblem. Antall arter på jorda minsker i rekordstor hastighet.

Biologisk mangfold er ikke bare en verdi i seg selv, det har verdi slik Solheim og Kreutzer påpeker ved å utgjøre sfæren hvor all menneskelig aktivitet finner sted. Økosystemer bidrar med konkrete “tjenester” som å skaffe oss mat, rent vann og frisk luft å puste i. En stor variasjon av lokalt tilpassede arter med ulik genetisk sammensetning er vår viktigste forsikring for at disse tjenestene ikke kollapser i framtida.

Vi regner med at vi allerede har mistet 75% av det biologiske mangfoldet i jordbruket. Vi trenger alle arter og sorter vi har som sikkerhet mot en ukjent klimaframtid! Dette skjer fordi vi har skiftet ut et genestisk og artsvariert kosthold med få, intensive matplanter. Makt og kontroll over matfatet forsvinner både frivillig og tvangsmessig ved at selskaper og frøforedlere eier plantesorter som bøndene benytter seg av, i kombinasjon med økt statlig regulering av hva slags frø som det er lov å bruke og selge kommersielt.

Oljefondet eier aksjer for 2.8 milliarder kroner i frø- og sprøytemiddelgiganten Monsanto. Gjennom aggressiv markedsføring, patentering og salg av frø utgjør Monsanto en trussel mot vårt fremtidige matfat gjennom å erstatte det biologiske mangfoldet i og rundt åkeren med døde landskap hvor bare genmodifiserte planter kan gro.

En framtid med robust matforsyning er en framtid med mangfold i jordbruket. Gjennom sine aksjer i Monsanto undergraver Oljefondet vår matsikkerhet.

Spire håper at Erik Solheim blir med oss og tar initiativ til at Oljefondet ikke bare sikrer Sigbjørn Johnsens egen pensjonstilværelse, men også vår framtidsforsikring. På sikt håper vi at hele Oljefondet investeres i bedrifter som aktivt jobber for en fornybar, levende og mangfoldig verden.