Spire

Gullspirene 2017

Hver desember blir det utnevnt tre Gullspirer. Gullspirene er folk som er engasjert i de sentrale utvalgene eller i Kjernegruppa (Spires styre), og som har lagt ned en ekstra innsats for organisasjonen. Møt Spires Gullspirer for 2017!

Spire er en organisasjon som drives av frivillighet og det er Spires aktive medlemmer over hele landet som gjennomfører kampanjer, utfører informasjonsarbeid og driver organisasjonen framover. Årets gullspirer kåres for å vise takknemlighet for, og gjøre stas på, noen som har lagt ned en ekstraordinær innsats i året som har gått. Gullspirene 2017 heter Emilie, Joakim og Taran!

Emilie Strømøy – årets arbeidsjern
Årets arbeidsjern gis til en spire som har gjort en bemerkelsesverdig stor arbeidsinnsats gjennom året. Emilie har vært med i Spires klimautvalg siden 2016, og har siden vært en stor ressursperson for organisasjonen. Emilie har i år ledet arbeidet med et prosjekt hvor Spire har samarbeidet med Asker videregående skole om å utvikle et undervisningsopplegg om klima for elevene i første trinn. Prosjektet har til tider krevd mye arbeid, og med en fulltidsjobb i tillegg har Emilie vist stor arbeidskapasitet, stå-på-vilje og gjennomføringsevne. I tillegg har hun imponert med sin faglige kompetanse. Emilie blir årets arbeidsjern for sin bemerkelsesverdige arbeidsinnsats, helt på eget initiativ. Arbeidet Emilie har lagt ned vil bety mye for Spire i framtiden, da vi håper at dette prosjektet vil bli både videreutviklet og oppskalert i tiden fremover.

Joakim Gitlestad – årets Spiretryne
Spiretryne gis til en spire som har vært ekstra god til å gjøre Spire, vårt politiske budskap, og kanskje også seg selv, synlig i media gjennom året. Joakim er koordinator for Spires byutvalg og har vært med i utvalget helt siden det ble startet opp i 2016. Joakim har vist et brennende engasjement for tematikken til utvalget sitt og vært en av utvalgets mest stødige medlemmer helt fra begynnelsen. Høsten 2016 representerte Joakim Spire på FN-konferansen Habitat III. Her ble verdens nye handlingsplan for bærekraftig byutvikling, «New Urban Agenda», vedtatt. I ettertid har Joakim jobbet utrøttelig med å sette denne handlingsplanen på den politiske dagsorden her i Norge. Han har skrevet leserinnlegg på løpende bånd og jobbet med flere høringsinnspill til Stortinget, noe som har gitt resultater gjennom at Stortinget nå har bedt Regjeringen om å utrede hvordan «New Urban Agenda» skal iverksettes her i Norge!

Taran Grefberg – årets gledesspreder
Gledesspreder er en spire som har vært en fryd å samarbeide med, som har inspirert, organisert og motivert andre spirer til arbeidslyst og hyggelig samvær gjennom året. Taran er koordinator i Spires handelsutvalg og gjør en formidabel jobb med å holde humøret oppe og sørge for god stemning i utvalget sitt, også i tider med høy arbeidsbelastning. Handelsutvalget har i år jobbet med et filmprosjekt som skal lanseres i 2018, og Taran har ført utvalget stødig gjennom dette arbeidet. Hun er opptatt av at alle skal ha det bra og oppfordrer utvalgsmedlemmer og andre spirer til å ta på seg nye oppgaver, og er flink til å inspirere de hun jobber sammen med til å tilegne seg ny kunnskap.

Spire gratulerer de velfortjente vinnerne av Gullspirene 2017 - og takker alle tre for en fantastisk innsats i året som har gått!

PS. Vil du vite mer om hva våre ulike utvalg jobber med? På denne siden kan du finne ut mer!