Spire

Hva er samstemthet?

Samstemt politikk for utvikling. Samstemthetsreform. Samstemthetsforum. Samstemthetsrapport. Hva betyr egentlig alt dette? Vi har sammen med flere andre organisasjoner skrevet en kort rapport om hva disse tingene betyr. 

Samstemt politikk for utvikling betyr i prinsippet at all politikk – på tvers av politikkområder og fagdepartementer – skal bidra til bærekraftig utvikling. Samstemthet betyr i bunn og grunn at man unngår å gi med den ene hånden og ta med den andre. Derfor må ulike politikkområder og tiltak dra i samme retning.

Vi ser flere eksempler på paradokser innenfor både nasjonal og internasjonal politikk, hvor politiske avgjørelser direkte og indirekte spenner bein på hverandre. Kanskje er et av de beste eksemplene norsk regnskogsatsing. Her bruker vi milliarder av kroner på å bevare regnskogen (som er vel og viktig), samtidig som vi importerer soya til dyrefôr og palmeolje til biodrivstoff. Den samme soyaen og palmeoljen som raserer regnskogen på andre siden av regnskogsbevaringen vår. Med andre ord, så er det klart her at man ikke har løftet blikket på tvers av politikkområder - Det er elementært at alle departementene inkluderes i samstemthetsreformen, da alle deler av norsk politikk påvirker arbeidet for en mer samstemt politikk for utvikling, påpeker politisk nestleder i Spire Ida Morén Strømsø.

Vi i Spire er derfor veldig glade for at regjeringen følger Stortingets anmodning om en samstemthetsreform, og har satt ned et samstemthetsforum som skal være rådgivende i dette arbeidet. Samstemthetsforumet består av representanter fra sivilsamfunn, næringsliv, akademia og noen utvalgte departementer som møtes minst to ganger i året. Vår egen Ida Morén Strømsø sitter som representant for Norges ungdomsorganisasjoner i dette forumet. 

Selvom vi er positive til regjeringens inkludering av mange ulike aktører i arbeidet fram mot en samstemthetsreform, håper vi på å se viljen til å også gå til roten av problemene. - Det er vanskelig å komme til roten av problemet og få en reell samstemt politikk for utvikling om en ikke ser at interesser som egen økonomisk avkastning tilsidesetter viktig utvikling i det globale sør, poengterer leder i Spire Hege Skarrud. 

 

Du kan også lese kronikken vi skrev om samstemthet sammen med en rekke ungdomsorganisasjoner og ungdomspartier tidligere i høst her.