Spire

26. – 28. april avholdt Spire sitt 14. ordinære Stormøte. Tre dager med debatt resulterte i spennende politikk, vedtektsendringer, en plan for hovedkampanje 2020, og nye tillitsvalgte! Les mer om dette her.

26. – 28. april avholdt Spire sitt 14. ordinære Stormøte. Tre dager med debatt resulterte i spennende politikk, vedtektsendringer, en plan for hovedkampanje 2020, og nye tillitsvalgte! Les mer om dette her.

Stormøtet er Spires høyeste beslutningsorgan og medlemmer fra hele landet kom for å diskutere hva Spire skal fokusere på i det kommende året. Med god hjelp fra et solid ordstyrerbord ledet av Bjørnar Berntsen, Per Roppestad Christensen og Tale Ellingvåg kom vi gjennom tre fulle dager med politikk og diskusjon.

Åpningsdagen

Stormøtet ble åpnet ved leder Hege Skarrud, før vi la fram årsmeldingen.
Med over 180 arrangementer i 2018 var det ikke mangel på høydepunkter å legge fram!

Les årsmeldinga vår her

Dagen ble avsluttet med debatt om politisk plattform, der vi vedtok et nytt avsnitt om viktigheten av ungdomsmedvirkning.

Lange debatter, men fullt fokus!

Ni timer med debatt er ikke barnemat, selv for engasjerte Spire-aktivister. Når dagen også starter med vedtektsdebatt må man bare ta hatten av seg for deltakerne på Stormøtet 2019. Med stort engasjement, og et stødig ordstyrerbord kom vi oss gjennom vedtekter, strategi, årsplan, kampanjer, resolusjoner og budsjett.

Spire skal i 2019 fokuserer på at klimaendringene krever en endring av det økonomiske systemet som har skapt krisa, bærekraftig og rettferdig ressursforvaltning, inkludering av unge i utviklingspolitikken, og rettferdig by- og distriktspolitiikk.

Vi må endre økonomien fra ensidig fokus på endeløs vekst, og forvalte jordas ressurser på en langt bedre måte, inkludere unge som endringsagenter i utviklingspolitikken, og forstå at vi endelig trenger en forskrift om medvirkning i byplanlegging!

“Mens vi venter…”

Spires kampanje i 2020 har arbeidstittel “mens vi venter…”. Dette er en følelse mange av oss sitter med ofte. Vi får høre at el-fly er på vei. At storskala CO2-fangst og lagring snart er klart, osv.osv.

Men, hva skal vi gjøre i mellomtiden?

Spire krever handling nå! At elfly kanskje kommer en gang før 2050 betyr ikke at vi er nødt til å redusere antall flyreiser i dag.

Mens vi i Norge venter på teknologien ødelegges jordbruk i Sør gjennom klimaendringer mer og mer for hver dag som går. Vi kan ikke vente lenger. Vi skal fortsatt satse på forskning og teknologi, men vi kan ikke løse alle problemene ved å ta ut enda mer ressurser!

En rettferdig klimapolitikk

En god klimapolitikk er også en rettferdig klimapolitikk. Spire har jobbet med klimarettferdighet i mange år, med hovedfokus på vårt ansvar som rik oljenasjon overfor fattige bønder som ikke har bidratt til klimaendringene, men som rammes hardest.

Nå er det på tide å se at klimapolitikken må ikke bare være rettferdig mellom land, men også innad i land. Spire er skeptiske til fokuset på flate avgifter, som rammer alle helt likt. Det må finnes bedre og mer rettferdige løsninger. Som første miljøorganisasjon i Norge har Spire vedtatt at vi ønsker et makstak på antall flyvninger en person kan ta i året. Et faktisk tall har vi ikke landet på, men resultatet skal være at antall flyvninger er redusert med 53 % innen 2030.

Et viktig prinsipp er at antallet skal reduseres hovedsakelig i områder der det finnes gode reisealternativer, som Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim. En rettferdig klimapolitikk tar også innover seg geografiske forskjeller.

Inkluderende strategiplan

Denne våren har vi startet arbeidet med ny strategi, og under Stormøtet ble videre prosess lagt. En god strategi er avgjørende for å legge gode planer, som til sist ender opp i politiske gjennomslag og en sterkere organisasjon!

Vi skal gjennom året, og opp mot neste Stormøte, ha en omfattende og inkluderende startegiprosess, med aktiv deltagelse fra utvalg og lokallag, og en åpen høring blant alle medlemmer.

Har du noen tanker om strategi allerede i dag? Send en e-post til post@spireorg.no!

Nye tillitsvalgte

Et Stormøte er ikke over før nye tillitsvalgte er valgt! Hege Skarrud ble valgt som leder for to år i fjor, og var ikke på valg. Men hun har fått med seg to nye nestledere i Jakob Hyllseth Ryen og Julie Christina Rødje. I motsetning til tidligere år er disse valgt som nestledere, og ikke fordelt i organisatorisk og politisk nestleder. En smakebit på en av våre vedtektsendringer der altså.

Vi har også fått inn mange nye sentrale tillitsvalgte, som gleder seg stort til å jobbe med Spires politiske satsinger i året som kommer!

Debut for Spirebandet

Lørdag kveld hadde også Spirebandet Alex Wolf and the Zero Emissions sin første konsert! Med hits som ‘Rosanna’, ‘Gimme, Gimme, Gimme’ og ‘Hit me baby one more time’ fikk Stormøtedeltagerne danset fra seg litt også. Vi krysser fingrene for ny tradisjon, og oppfordrer bandet til å lage egen musikk.

Nå starter arbeidet med å gjennomføre alt vi har vedtatt!