Spire

Hysj, vi regner – debatt om økonomifagets virkelighetsforståelse på Vitenparken i Ås

Torsdag 19. januar gikk årets første «Bok i Parken» av stabelen på Vitenparken i Ås. Boka som skulle diskuteres var Roman Eliassens oppgjør med økonomifaget i «Hysj, vi regner. Hvorfor økonomer ikke forstår virkeligheten» (Manifest forlag 2016).

I denne boka kritiserer forfatteren økonomifaget for å ha blitt abstrakt og ute av stand til å forklare virkeligheten. I tillegg til forfatteren selv bestod panelet av Anette Alstadsæter, professor i økonomi ved NMBU, Maria Reinertsen, journalist i Morgenbladet, og Fredrik Andersen, filosof ved NMBU. Ordstyrer var kommunikasjonsansvarlig på Vitenparken, Solveig Arnesen.

Debatten åpnet med et innlegg fra Roman Eliassen, der han forklarte om bakgrunnen for boka, og hans misnøye med økonomifaget. Han fortalte om sin egen opplevelse av økonomifaget da han i 2008 begynte å studere samfunnsøkonomi ved Universitet i Bergen, og finanskrisen samme året knapt ble nevnt på forelesning.

Hovedargumentet til Roman Eliassen var at økonomifaget er inne i en identitetskrise. Han argumenterte for at økonomifaget oppfører seg som at det er et objektivt verktøy for å beskrive virkeligheten, men at det egentlig er en normativ, politisk vitenskap. Videre argumenterte han for at økonomifaget - slik det er lagt opp i dag - ser helt vekk fra viktige aspekter av virkeligheten og at man ikke «trenger å vite så mye om økonomien for å bli økonom».

Etter Eliassens åpningsinnlegg gikk ordet videre til de andre deltakerne i panelet for kommentarer på det som hadde blitt sagt. Professor i økonomi ved NMBU, Anette Alstadsæter, satte spørsmålstegn ved Eliassens noe brede penselstrøk i boka, og pekte på at det finnes stor variasjon innenfor økonomifaget. Fredrik Andersen, filosof ved NMBU, mente at det ikke bare er økonomifaget som sliter med en identitetskrise; han poengterte at det er en konstant maktkamp blant de største disiplinene, som fysikk og filosofi, om hvilken som best kan forklare virkeligheten. Han var likevel enig i at det oftest er en eller annen form for økonomi som vinner den kampen. Journalist i Morgenbladet, Maria Reinertsen, stemte i og argumenterte for at det har vært en enorm utvikling i økonomifaget siden Eliassen studerte samfunnsøkonomi i Bergen, og kritiserte at eksemplene hans hovedsakelig bygger på en selvopplevd anekdote.

Etter en liten diskusjon tok ordstyrer Solveig Arnesen igjen kontrollen, og panelet fikk spørsmål om hvordan dagens økonomiske system kan hjelpe oss til å løse klimakrisen og andre problemer verden står ovenfor. Og så la hun til: «Eller er det økonomiske systemet selv en del av problemet?»

Til dette spørsmålet kom det ingen klare svar fra økonomene i panelet, men Roman Eliassens kommentar understreket noe Spire og sikkert mange andre også mener, nemlig at dagens økonomiske system faktisk ikke er forenlig med prinsippet om bærekraftig utvikling. Systemet vi har i dag bygger på evig økonomisk vekst med tilhørende økt ressursbruk, men jordas ressurser varer ikke evig. Derfor mener Spire at vi trenger store endringer i måten økonomien vår er organisert på, slik at det som er bra for økonomien også er bra for kloden. Økonomien må ses på som en del av naturen og de økosystemene som økonomien opererer innenfor, heller enn at naturen blir sett på som noe som ligger utenfor økonomien, hvor vi «henter» ressurser som brukes som grunnlag for økonomisk aktivitet.

Spørsmålene fra salen tydet på at flere var enige i Eliassens kritikk, selv om den kanskje ble opplevd som litt for lettvinn og kunne hatt godt av litt grundigere og oppdaterte undersøkelser om hvordan økonomifaget foreleses i dag. Et betimelig spørsmål fra en tidligere økonomistudent tok opp problemet med å bruke matematiske modeller til å forklare menneskers atferd, og etterlyste rom for andre disipliner som kanskje er bedre rustet til å takle den oppgaven enn økonomi, som psykologi og filosofi.

Selv om det tydelig var mye motstridende meninger i panelet, resulterte debatten i noen forslag til endringer av økonomifaget, som det virket som alle i panelet kunne være enige i. Blant disse var et ønske om å få økonomisk idéhistorie inn i pensum, og at studenter må lære om alternativer til dagens økonomiske system. Dette kan åpne for nye måter å tenke på, der naturen og mennesket står i fokus, ikke evig økonomisk vekst.

Se hva Spire mener om alternativer til dagens økonomiske system her.

Arrangementet var et samarbeid mellom Rethinking Economics, Samfunnsøkonomene og Vitenparken Campus Ås. Her kan du lese et intervju med Eliassen i DN fra 2016.