Spire

ØkoUka i Oslo står på trappene!

Neste uke starter ØkoUka i Oslo. En uke med 22 arrangementer, hvor du finner alt fra ystekurs til faglige debatter som venter på å bli besøkt. Spire arrangerer blant annet en temakveld om karbon og jord!

ØkoUka starta i Nord-Trøndelag i 2011, og arrangeres nå hele 18 steder i landet. I Oslo har den blitt arrangert hvert år siden 2013, og vokser stadig. Spire er stolte av å være en av organisasjonene bak ØkoUka, som har som mål  å vise fram norsk økologisk og biodynamisk mat. Her formidles både råvarer, kunnskap og inspirasjon, samtidig som man arrangerer debatter som ønsker å føre politikken videre. Dette er Spires debatt om karbonlagring i jord et godt eksempel på!


Hvorfor er ØkoUka viktig?

Økologisk og biodynamisk landbruk er en spydspiss når det kommer til løsninger som kobler både effektiv matproduksjon, og å ta vare på jordsmonnet. Enten du er en som nesten alltid velger økologisk, eller nesten aldri, har du tjent på at noen dyrker økologisk. Flere av metodene som har blitt oppdaget gjennom økologisk landbruk blir nemlig også brukt i konvensjonelt landbruk. “De lærde” strides ofte om hvor skadelig sprøytemidler egentlig er, men en ting er sikkert, alle ønsker å begrense det mest mulig. Da er det viktig å ha et samlingspunkt som ØkoUka hvor en kan dele erfaringer og møte meningsmotstandere. Slik driver vi politikken videre!


Spire er med under ØkoUka flere steder i landet!

Vi har som nevnt vårt helt egne arrangement “Temakveld: Karbon og jord”. Dette finner sted mandag 24. september, klokka 18.00 på Bruket i Oslo. Her har vi invitert forskere, bønder og sivilsamfunn til å snakke om viktigheten av å øke mengden karbon i jord. Det blir altså både teoretisk og praktisk erfaringsutveksling.

Vi er også en av samarbeidspartnerne som lager arrangementet “Seterdrift - Norges glemte ressurs?” fredag 21. september, klokka 18.00 også på Bruket i Oslo. Vi har samlet kunnskapsrike forskere, ystere, bønder, budeier og samfunnsdebattanter for å snakke om seterdrift sin rolle i Norge framover.

I tillegg har vi en såpeworkshop i Trondheim 4. oktober, klokka 17.30 på Prisløs. Her skal vi lage såpe basert på kaustisk soda og olje!