Spire

Miljøorganisasjoner går sammen for et oljefritt Bight i Australia!

Spire har, sammen med Natur & Ungdom, Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe og Fight for the Bight Norway sendt et høringsinnspill til Australske myndigheter, der vi råder dem til å be Equinor holde fingrene av det Australske oljefatet.

Equinor ønsker å drille etter olje i havområdet i Australbukta; The Great Australian Bight. Dette er et havområde kjent for sin ekstraordinære natur, og rike dyreliv. Hele 85 prosent av dyrelivet som finnes her er unikt og finnes ingen andre steder på kloden.

Vi mener at Equinor sin miljøplan for drillingen i dette havområdet er langt fra god nok til å beskrive det unike biologiske mangfoldet og naturrikdommen som finnes der. Equinor skriver selv at det mangler mye forskning på dyrelivet. Man vet ikke hvor mange hvithai som er i området, og man har alt for lite kunnskap om sørlig retthval, som har sitt fødested og matfat i området.
Med så mye manglende kunnskap om sårbarheten i området er det åpenbart at miljøplanen ikke kan svare på utfordringene oljedrilling vil ha. I tillegg unngår man å se det hele bildet av miljøpåvirkningen til økt energiforbruk globalt sett, og klimapåvirkningen. 

The Great Australien Bight er et av de siste urørte havområdene i verden. Mellom dette området og Antarktis finnes ingen tungindustri eller stor menneskelig påvirkning. I en tid der menneskeheten utrydder arter 1000 ganger raskere enn normalen er slike uberørte områder potensielt livsviktige. Det biologiske mangfoldet er naturens sikkerhetsnett. Dersom mange arter utryddes kan hele økosystemet kollapse. Det er ingen tjent med, ei heller om det betyr mindre oljepenger.

- Equinor og Norge bommer totalt på det Parisavtalen krever, hva verden trenger og hva lokalbefolkningen ønsker, når det søkes om å ekspandere oljeutvinningen i dette området. I stedet for omstilling og nedtrapping, holdes en stø kurs basert på gamle myter om viktigheten av "norsk" olje og gass. Dette viser nok en gang at Equinors navnebytte var intet annet enn en bløff. Verden trenger faktisk ikke mer olje og gass, fordi vi trenger heller ikke det samme strukturelle forbruksmønsteret som tidligere generasjoner har lagt opp til, påpeker leder Hege Skarrud.

Vi sier klart ifra til Australske myndigheter om at Equinor sin miljøplan ikke er sikker nok mot katastrofale følger. Vi har for lite kunnskap, og sikkerheten dersom en ulykke skulle skje er for liten.

Hele innspillet vårt kan du finne under «relaterte ressurser» lenger oppe i saken.