Spire

Sergio Orjuela Ruíz om Colombia og EFTA-avtalen

Sergio Orjuela Ruíz, en colombiansk utvekslingsstudent, har vært på møte med handelsgruppa i Spire for å snakke om handelsavtalen mellom Colombia og EFTA-landene som Norge er en del av.
 

ARKIV: januar 2010

Av: Mari Haave Sveen og Trygve Larsen Morset  

Handelsavtalen Norge nå inngår med Colombia er problematisk på mange måter, og med Sergio på besøk fikk vi diskutert endel av problemene omkring manglende regelverk og respekt for menneskerettigheter. Sergio trakk frem hvordan blomsterproduksjon de siste årene har blitt veldig populært, og at investorer kjøper opp store områder med land. Disse anleggene krever store mengder vann, og det blir ikke tatt hensyn til lokalbefolkningens vannbehov. I likhet med en rekke andre Latin- Amerikanske land har og Colombia i større grad blitt en råvareprodusent for biodiesel. Planter som tidligere ble brukt til mat, har nå steget kraftig i pris og og blitt eksportvarer. Med handelsavtalen Norge har vært med å fremforhandle, fjernes retten til eksportbegrensning, noe som i verste fall kan lede til en matkrise i Colombia, eller ramme fattige som allerede har få rettigheter.
 
Samtidig er det som Sergio påpekte viktig for Colombia nå å diversifisere eksporten og handelen sin. USA er landets desidert største handelspartner, med Venezuela som god nummer to. Finanskrisen førte til at handelen med USA ble svekket, og Colombia fikk merke USAs tilbakegang. I tillegg er det politiske forholdet mellom Venezuela og Colombia særs dårlig, så når landets to viktigste handelspartnere er på vikende front, er det viktig for Colombia å skaffe seg andre stabile handelspartnere. 
Colombia har nå snudd seg mot EU og EFTA, men og mot Sør-Korea og ASEAN- landene i håp om å inngå frihandelsavtaler. Vi mener det er vitkig at Colombia får et større og sikrere nett av handelspartnere, men det er all grunn til å følge nøye med på prosessen og ikke minst innholdet i disse avtalene. 
Sergio trakk frem at under forhandlinger er man i en posisjon hvor man både gir og tar, og det har tidligere vært et trekk ved Colombianske handelsavtaler at det er makthavernes og den økonomiske elitens interesser som ivaretas ved handelsavtaler, mens mindre ressurssterke gruppers interesser blir bortforhandlet. Dette er et forhold vi mener norske myndigheter og politikere må ta hensyn til i sin vurdering av avtalen. Norge bør ikke ratifisere avtalen om den underminerer svakere sektorers mulighet til å kontrollere egen virksomhet. 

Dessverre kan det virke som om Norge og EFTA har utnyttet Colombias vanskelige posisjon ved å sette strenge krav for deres sårt tiltrengte markedsadgang. Den ferdigforhandlede avtalen har bl.a. strenge krav på patentlovgivning som gagner Sveitsisk farmasiindustri på bekostning av den jevne Colombianer. Den har krav om frislipp av eksport noe som vil svekke Colombias matsuverenitet, og bidra til at ressurser flyter ut av landet. Den legger også til rette for utenlandsinvesteringer i blant annet landjord (såkalt land-grabbing), noe som ofte resulterer i opprettelse av plantasjer på bekostning av økologisk balanse, lokalbefolkning og urfolk uten eiendomsrettigheter. I tillegg har avtalen krav om markedsadgang for EFTAs næringsliv, noe som kan bidra til industridød og en "lock-in" i råvareproduksjon.

Alt dette er faktorer som gjør at avtalen kan gjøre mer skade enn nytte, og derfor håper vi at ratifiseringsprossesen blir stoppet. Om det sivile samfunn lykkes med å få stoppet avtalen kan det dessuten tvinge gjennom en økt åpenhet rundt framtidige handelsforhandlinger, slik at frihandelsavtaler kan få en skikkelig demokratisk behandling i framtida.
 
Ut over våren planlegger vi å øke fokus på Norges pågående forhandlinger om handelsavtale med Kina, og forhandlingene med Ukraina.  

 
Fremtidige aktiviteter:
 
Handelsutvalget i Changemaker arrangerer Doharunde-skolering torsdag 18. februar og har invitert Spire Handelsgruppe til å komme. Vi gleder oss, og ser starten på et mer utstrakt samarbeid med Changemaker!
 
I slutten av mars skal det av Colombia-nettverket arrangeres en rundebordskonferanse om Colombiaavtalen. Hit kommer representanter fra fagforeninger i Colombia. Vi i handelsgruppa fra Spire jobber sammen med Changemaker og SAIH med å arrangere en aksjon for å skape litt oppmerksomhet rundt konferansen. Planleggingsmøtene kommer til holdes utover i februar og mars, og har du lyst til å bli med er det bare å si fra. Vi sender ut varsel når aksjonen nærmer seg, og om hva som skal skje, slik at de som vil være med kan møte opp.
 
Felipe har vært i kontakt med en professor ved Høyskolen i Oslo om muligheten for at medlemmer av handelsgruppa kan delta på seminarer og diskusjoner i et kurs som omhandler mulitlaterale insititusjoner. Vi jobber nå med den formelle henvendelsen.