Spire

- Norsk biodiesel fordriver afrikanske bønder (Ny Tid)

En artikkel i Ny Tid nr.18 2010 setter søkelys på biodrivstoff og kritikk av norske Scanfuel AS for landgrabbing. Leder i Spire, Christian Bull, har uttalt seg med bakgrunn i Spire-rapporten om Scanfuel fra 2009.

ARKIV: mai 2010 

"Leieavtalen til Scanfuel AS er preget av liten grad av åpenhet og udokumenterte løfter, og er inngått uten konsultasjon med lokalbefolkningen", sier Christian Bull til Ny Tid, les artikkelen her. Spire-rapporten om Scanfuel AS slo fast at prosjektet kan gå på bekostning av lokale interesser og miljøhensyn, og at Scanfuels virksomhet opptar potensiell matjord. I rapporten skrives det at "landgrabbing er en reell trussel mot biomangfold og matsikkerhet". Les rapporten i sin helhet her.