Spire

Ny vind i jordbrukspolitikken?!

Spire jubler over positive signaler både fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Det skjer ting i de jordbrukspolitiske miljøene. På landsmøtet sitt i helgen vedtok Oppland Arbeiderparti en uttalelse som tar til orde for en ny kurs for norsk jordbruk, hvor det blant annet heter at «jordbrukspolitikken skal tilrettelegge for økt sjølforsyning ved at produksjonen av mat og fôr på norsk jord prioriteres, framfor produksjonsmåter som baseres på økt bruk av importert kraftfôr».

På tirsdag var også Per Olaf Lundteigen, Geir Pollestad, Nils T. Bjørke og Geir Iversen fra Senterpartiet ute i Nationen og slo et slag for at samfunnsoppdraget til jordbruket er – og må være – å sørge for nok, trygg mat for landets befolkning.

Spires leder Anna jubler:

- Vi er veldig glad for at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser at de ønsker å snu retningen i norsk jordbrukspolitikk, sier hun. Jordbrukspolitikken har lenge vært utformet for å støtte opp om volumproduksjon, med billig kraftfôr og støtte til store fjøs. Det Oppland Ap nå tar til orde for er det motsatte – å støtte opp under produksjon som bruker norsk jord og øker den Norges selvforsyningsgrad.

Måten vi kan få til dette er mange: økt kraftfôrpris, et velfungerende driftvansketilskudd, avgift på importert protein, og ikke minst gjennom å vri støtte over fra produksjon til areal.

Både Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre og landbrukspolitisk talsperson i partiet, Nils Kristen Sandtrøen, støtter Oppland Aps uttalelse.

- Politikken til Oppland Ap er også i tråd med Stortingets mål om et mer bærekraftig jordbruk, fortsetter Anna. Landbruket er noe som skal vare i hundrevis av år, og da må vår generasjon overføre god jord og naturressurser til kommende generasjoner. Det vi ser i dag er det motsatte: jord går ut av drift, bygges ned og er utsatt for erosjon, pakking og utpining. Bonden må bli belønnet for å ivareta selve grunnlaget for matproduksjonen i mye større grad enn i dag!

Spire mener at jordbrukspolitikk ikke er til for bøndene men for samfunnet – akkurat som helsepolitikken ikke er til for leger eller for sykepleiere, men for landets innbyggere. Lederen i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø, er derimot ikke like glad for vedtaket til Oppland Ap, og mener den norske jordbrukspolitikk er bra nok i dag - kun underfinansiert.

- Tiden er kommet for en ny kurs. Det er synd at Bondelaget ikke viser mer vilje til å se på hva som ikke fungerer med dagens modell, mener Anna. Selvsagt er det legitimt å bruke av fellesskapets penger på jordbruket, men retningen vi er på vei i nå, med jord som går ut av drift, økt bruk av importerte fôrressurser, og et mer intensivt dyrehold, fører til at jordbruket mister sin legitimitet. Det bør også være i Bondelagets interesse å sikre at norsk jordbruk beholder sin legitimitet i befolkningen, og da må vi faktisk tørre å diskutere hva slags jordbruk det er vi ønsker å støtte!

Spire ser med spenning på hvordan dette nå vil utvikle seg videre, og om den nye politikken til Oppland Ap også vil bli politikken til Arbeiderpartiet sentralt. Dersom du vil vite mer om hva Spire mener om norsk jordbrukspolitikk kan du lese mer her.