Spire

Opptog for norsk landbruk

Tirsdag 23. mai arrangerte Norges Bondelag opptog for norsk landbruk i Oslo for å markere bruddet i årets jordbruksforhandlinger. Sammen med bønder og landbruksvenner fra hele landet, var Spire på plass for å vise at vi støtter opp under norsk matproduksjon.

- Vi blir stadig flere mennesker på jorden, og det vil på mange steder bli alt vanskeligere å produsere mat. Da er det alle lands plikt å bidra til det felles globale matfatet, og utnytte alle de ressursene det er mulig å utnytte. Derfor engasjerer vi oss i jordbruksoppgjøret og norsk landbrukspolitikk, sier Anna Karsson, leder i Spire.

Spire kjemper for et norsk jordbruk der ressurser utnyttes på en miljømessig bærekraftig måte, og dessuten for at bøndene skal ha en rettferdig inntekt for jobben de gjør. Sammenlignet med andre grupper i samfunnet er bønders inntekter lave. Dette svekker rekrutteringen og undergraver norsk matproduksjon på sikt. Spire mener at det må både være sosialt og økonomisk bærekraftig å være bonde.

I år endte jordbruksforhandlingene mellom staten og jordbruksorganisasjonene med brudd. Dette fordi de ikke klarte å komme til enighet blant annet om de totale rammene for årets avtale. Nå går statens opprinnelige tilbud til behandling i Stortinget i stedet, som da får i oppgave å slå fast rammene og legge eventuelle føringer på hvordan pengen skal brukes.

For Spire er det viktig å understreke at jordbruket ikke først og fremst er til for å generere verdiskapning, men for å fylle et samfunnsbehov - på lik linje med skoler og helseinstitusjoner. Et aktivt jordbruk sikrer matsikkerhet og beredskap, og levende kulturlandskap som ikke minst er en forutsetning for mye av vårt biologiske mangfold. Det bidrar dessuten til spredt bosetning og arbeidsplasser i distriktene. Matproduksjon i et høykostnadsland som Norge vil aldri lønne seg økonomisk i et fritt marked, og derfor forutsetter et aktivt norsk landbruk politisk styring og at vi er villige til å betale for det.

Den viktigste kampsaken for Spire når det gjelder landbrukspolitikk er at norsk mat skal produseres på norske ressurser.

- Stortinget har flere ganger slått fast at de ønsker landbruk over hele landet, og økt matproduksjon på norske ressurser, sier Caroline Berntsen, som er koordinator i Spires matutvalg. Likevel har utviklingen gått den andre veien over lang tid. Vi importerer stadig mer av fôrressursene våre fra utlandet, og ved å gjøre det legger vi også beslag på andre lands matjord. Så lenge vi har ressurser her som kan brukes i stedet, gir dette ingen mening!

Spire har tidligere jobbet mye med norsk import av soya, særlig gjennom kampanjen Soyalandet fra 2014/2015. Kampanjen har blant vært med på å skape mye oppmerksomhet om temaet, og i år har det kommet flere gladsaker f.eks. om at norske bønder i stadig større grad etterspør fôr som er produsert på norske ressurser, og at bruken av kraftfôr i norsk melkeproduksjon faktisk har gått ned som følge av økt fokus på temaet. Dette er gledelige endringer, men vi har fortsatt en lang vei å gå før norsk landbrukspolitkkk er både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig.

- Jeg tror det må mye større endringer til i norsk jordbrukspolitikk før vi klarer å snu denne utviklingen. Men i første omgang så håper jeg nå at Stortinget klarer å møte jordbrukets krav om å styrke de små og mellomstore brukene. Jeg håper også de oppfyller sitt eget mål om å redusere inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet, avslutter Anna.

Spire er en av organisasjonen bak Alliansen Ny Landbrukspolitkk, som tidligere i år gav ut en alternativ landbruksmelding. Her presenterer vi hva slags politikk vi ønsker oss for å ta det norske landbruket i en mer bærekraftig retning. Alliansen Ny Landbrukspolitikk var også på åpen høring i Stortinget 24. mai for å gi innspill til behandlingen av jordbruksoppgjøret. Les innspillet på alliansens nettside.