Spire

På tide med en timeout på Farøy

I dette innlegget tar Joakim Gitlestad, koordinator for Spire byutvalg, til orde for bedre medvirkningsprosesser for den foreslåtte reguleringsplanen for Farøy i Farsund kommune. Innlegget stod på trykk i regionavisen Lister lørdag 7. april 2018. Lister dekker kommunene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Hægebostad.

Den foreslåtte reguleringsplanen for Farøy har skapt stor misnøye blant de berørte partene og andre innbyggere i Farsund. Forslagsstiller, Glastad, har lagt frem et forslag som er lite stedstilpasset og bærer preg av liten eller ingen involvering fra lokalbefolkningen. Nylig har de fått støtte fra «sørlandsrefseren», Erling Okkenhaug, som ber kommunen ta en «timeout».

Medvirkning i arealplanlegging er hjemlet i plan- og bygningsloven, men den definerer verken hva denne medvirkningen skal være eller hvordan det skal gjøres. Denne konflikten er bare én av mange konflikter som en direkte konsekvens av at forslagsstillere kan tolke medvirkningsbegrepet dit de ønsker. Dette fører til dårlige planer med liten eller ingen medvirkning fra lokalbefolkningen. Arealplaner bør utarbeides i samarbeid med befolkningen og brukerne. Ikke uten dem, noe som dessverre ofte er tilfellet. Da er det ingen som får eierskap til planen eller området. Det er bra at Okkenhaug er koblet inn i den saken, siden forslagsstiller og kommunen nå får mye uønsket oppmerksomhet rettet mot seg. Det er sjeldent at førstnevnte tar dette til etterretning, men vi kan håpe på at kommunen ikke har glemt sin rolle. De skal nemlig forvalte kommunen på vegne av innbyggerne, ikke forslagstillere og utbyggere. Det hender dessverre at kommuner av og til glemmer dette i en travel hverdag.

Spire heier på lokalbefolkningen som gjerne vil være med å påvirke, fremfor å la seg overkjøre. Det er nemlig deres rett. Ikke bare er det hjemlet i nasjonale lover, men det er også vedtatt i FNs bærekraftsmål og the New Urban Agenda. Begge disse nylig vedtatte internasjonale styringsdokumentene anerkjenner viktigheten av at befolkningen deltar aktivt i by- og tettstedsutvikling, for å sikre en demokratisk og sosialt rettferdig utvikling. I den forbindelse har Spire foreslått at det må utarbeides en forskrift om medvirkning i arealplanlegging som skal stille strengere krav til medvirkning i slike prosesser.

Vi håper at kommunen tar seg en «timeout» for å vurdere sin egen rolle og hvem sine interesser de faktisk skal forsvare i denne saken. Slik at man kan få en plan med stor grad av medvirkning og som er stedstilpasset. Da får Farøy en god plan som lokalbefolkningen har eierskap til.