Spire

Påmelding til Stormøtet er i gang

Den 13.-15. april avholdes Spires Stormøte 2018. Stormøtet er åpent for alle Spires medlemmer, og finner sted på Miljøhuset i Oslo.

Stormøtet er Spires høyeste organ og avholdes hver vår. På Stormøtet diskuterer vi blant annet Spires politikk og politiske prioriteringer, vi stemmer over endringer i Spires grunndokumenter og velger nye tillitsvalgte. Her har alle medlemmer rett til å fremme sine forslag og har mulighet til å stille til valg. Medlemmer som har betalt medlemsavgiften minst én måned før Stormøtet har også rett til å stemme.

Foreløpig dagsorden for Stormøtet ligger under «relaterte ressurser».

Saker:
Grunndokumenter
Spires tre grunndokumenter: vedtekter, politisk plattform og strategi, finner du her. Alle medlemmer har anledning til å sende inn endringsforslag til grunndokumentene. Vedlagt ligger skjema for endringsforslag. Forslag sendes til ane@spireorg.no innen 11. mars.

Kampanje
Alle utvalg og lokallag oppfordres sterkt til å sende inn forslag til kampanje for 2019. En mer utdypende mail blir sendt til lokallags- og utvalgsledere i løpet av neste uke. Alle medlemmer er velkomne til å fremme kampanjeforslag, så ta kontakt om du også vil ha utdypende informasjon. Kampanjeforslag skal sendes inn på norsk og engelsk til ane@spireorg.no innen 11. mars.

Resolusjoner
Resolusjoner er utdypning av Spires politikk og vedtas på Stormøtet. Mer informasjon om hvordan skrive en resolusjon finner du vedlagt under «relaterte ressurser». Resolusjoner sendes i to versjoner - en på norsk og en engelsk oversettelse - til ane@spireorg.no innen 11. mars.

Valg
Vi skal velge nye sentrale tillitsvalgte, blant annet til Spires Kjernegruppe. Du kan se Kjernegruppas sammensetning her. Ønsker du å stille eller vil ha mer informasjon, kan du kontakte valgkomiteen ved Bjørnar Berntsen, bjrnarberntsen@gmail.com.

Påmelding
Vi gleder oss til å treffe nye og gamle Spiremedlemmer fra hele landet til en morsom og viktig helg! Meld deg på Stormøtet ved å fylle ut dette skjemaet innen 11. mars.

Spire dekker reiseutgifter til og fra Oslo hvis du kjøper billett innen 11. mars og velger rimeligste alternativ. For refusjon må kvittering og kontonummer sendes til mathias@utviklingsfondet.no senest 11. mars. Merk: I år foreslår Spires Kjernegruppe at Stormøte-festen blir hold på søndagen, når Stormøtet er avsluttet. Dette skal diskuteres på Landsråd 23. februar, så det kan være lurt å vente med å bestille billetter til etter det er bestemt. Overnatting er ikke inkludert, men hvis du trenger et sted å sove og spise frokost, si ifra i påmeldingen, så skal vi se om vi kan hjelpe deg.

Stormøtet blir holdt på norsk med engelsk tolk.

Spørsmål kan rettes til organisatorisk nestleder Ane: ane@spireorg.no, eller til organisasjonssekretær Mathias Malmgren: mathias@utviklingsfondet.no.

Endelig innkalling blir sendt til påmeldte to uker før møtet. For oppdateringer kan du også følge med på http://spireorg.no/ og Facebook.