Spire

Regjeringa struper det norske sivilsamfunnet - igjen

Har du noen gang gått på en debatt og blitt skikkelig engasjert? Eller hørt om en sak du ikke kjente til før og bestemt deg for at “dette må vi gjøre noe med”? Det er sånn det startet for mange av oss som er aktive i Spire, og det er på denne måten vi er med å holde den offentlige debatten rundt viktige miljø- og utviklingsspørsmål gående - gjennom informasjonstiltak.

Spire er en mellomstor miljø- og utviklingsorganisasjon som har som hovedmål å endre de globale strukturene som skaper skjevfordeling og ødelegger klimaet på kloden vår. Vi arrangerer debatter med forskere og politikere, utekino om vannprivatisering, foredrag om bærekraftig byutvikling og lokalt samfunnsengasjement, og har filmturneer for å lære ungdom mer om klimarettferdighet. Vi er med å sette soya, landran, urettferdige handelsavtaler og klima på dagsorden, og vi blir hørt. Folk blir mer bevisst og engasjerer seg mer. Da blir også demokratiet mer levende og velfungerende. Og sånn skal det være, for sivilsamfunnet er en viktig del av demokratiet, og det er behov for en kritisk stemme som sier i fra når regjeringa ikke leverer på viktige miljø, klima og utviklingsspørsmål.


Informasjonsstøtta er der for å bygge opp om slikt arbeid, og det er en billig investering. Spire har et lite budsjett. Likevel har vi vært godt synlige i media det siste året, bidratt til å sette soyaimport og klima på dagsorden, sendt delegasjoner til store internasjonale konferanser som WTO i Geneve, Bonn, Paris og FNs matsikkerhetskonferanse i Roma. Vi har også lokallag i syv byer, og ser at interessen for å engasjere seg øker. På grunn av kunnskapsrike, engasjerte og svært arbeidsomme unge mennesker som jobber med disse tingene på frivillig basis har vi svært stor aktivitet i forhold til hva budsjettet skulle tilsi. I Spire får vi altså svært mye aktivitet igjen per krone som blir investert i våre tiltak.


Da budsjettet for 2015 ble lagt frem for et år siden ble det varslet et kutt i støtten på en tredjedel, fra 91 millioner til 60 millioner. Da regjeringen kom med forslaget sitt, mobiliserte mange av organisasjonene som får midler fra infostøtten for at støtten skulle beholdes. Vi troppet opp på stortingshøringer, skrev innlegg og snakket med politikere. KrF, Venstre og flere andre partier gikk hardt ut og stod på barrikadene for å beholde infostøtten, og kuttet ble reversert. Det viser at engasjement nytter. Dessverre har det nå skjedd igjen, og denne gangen har de besluttet å kutte infostøtten med 55 prosent. På den måten vil regjeringa strupe den offentlige debatten rundt miljø- og utviklingsspørsmål, som organisasjoner som oss er med å bygge opp og holde i live.


Økonomisk sårbare små organisasjoner som Spire er under en regjering som ikke ønsker å bygge opp under norsk frivillighet og ungdomsengasjement. Nå må vi kjempe mot å bli strupet av egen regjering - når vi helst skulle brukt ressursene til å kjempe for en mer bærekraftig og rettferdig verden.