Spire

Regjeringen lar vente på seg

Tirsdag 21. juni overleverte Nettverk for GMO-fri mat, som Spire er med i, over 2250 underskrifter med krav om at Norge må si nei til GMO-mais til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Bakgrunnen for underskriftskampanjen er at det for over 3 år siden kom to søknader om å få godkjent salg av to typer genmodifisert mais i Norge. Dersom dette godtas vil det bli første gang genmodifisert mat selges i Norge. Direktoratet for Naturforvaltning har anbefalt at søknadene godkjennes, til store protester både fra Bioteknologinemda og de ulike organisasjonene i Nettverk for GMO-fri mat. Disse maisene skiller seg fra vanlig mais ved at de tåler sprøytemidler, hvorav det ene tåler en type som ikke er godkjent for bruk i Norge, nemlig glufosinat ammonium. Dette sprøytemidlet er forbundet med helsefare.  ”Skal vi importere mais som er dyrket i andre land, der arbeiderene er utsatt for sprøytemiddel vi ikke godtar brukt her?”, spør Kathrine Kleveland, leder i Norges Bydgekvinnelag, i sin appell til Solheim under overrekkelsen.

På direkte spørsmål fra Kleveland om hvorfor det har tatt så lang tid, svarer Solheim at det er uenigheter innad i regjeringen. Han sier videre at det er flere hensyn som må tas, og at dette må vurderes grundig. Solheim vil ikke love noe tidspunkt for når en endelig avgjørelse tas. "3 år burde være mer nok tid til å finne ut at GMOene det er snakk om ikke bidrar til bærekraftig utvikling, som er et av kriteriene i den norske genteknologiloven”, sier Christan Bull, leder for Spire.

GMO vil ikke løse verdens sultproblem. Praksis har vist at GMO fører til genetisk forurensing av naboåkre og naturen. Det er bred motstand mot GMO i Norge. En godkjenning vil være noe helt nytt og bryte en viktig barriere. Vi håper regjeringen nå tar et standpunkt i denne saken ved å si nei til genmodifisert mais i Norge!