Spire

Så framtida 21.mai 2011

Vi gjentar suksessen fra i fjor høst og sammen med Nettverk for GMO-fri mat og Søndre Ommang Gård i Løten, arrangeres en ny såfrøaksjon 21.mai. Her har du mulighet til å bli med og legge frøene for en fortsatt GMO-fri framtid!

ARKIV: mai 2011

Hvorfor en såfrøkaksjon?

1. Ingen GMO-er er pr i dag godkjent for bruk i Norge. Men i juni 2008 anbefalte Direktoratet for naturforvaltning godkjenning av to GMO-mais. Siden har saken ligget til vurdering hos miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Å godkjenne disse maisene vil være noe helt nytt i Norge, og det vil bryte en viktig barriere. En godkjenning vil også være i strid med den norske genteknologiloven som stiller krav om at genmodifiseringen skal ha samfunnsmessig nytte og bidra til bærekraftig utvikling.

2. Norge trenger ikke GMO, men det gjør Monsanto og Bayer De to søknadene omfatter mais som er genmodifisert til å tåle mer sprøytemiddel enn det konvensjonell mais gjør. Multinasjonale konsern som genmodifiserer (her: Monsanto og Bayer) produserer også sprøytemiddel. (Ett av sprøytemidlene som det er snakk om er i tillegg forbudt i Norge)

3. GMO vil trolig ikke kunne løse verdens matvareproblemer. Nye rapporter fra FN og Verdensbanken konkluderer blant annet med at genteknologi ikke bør bli et bærende element i verdens fremtidige matproduksjon.

4. Vise den brede motstanden mot GMO i Norge.

Hvor finner aksjonen sted?

Ommang søndre er en biologisk-dynamisk gård som ligger i Løten på Hedmarken. Gården har eng- og kornproduksjon, noe grønnsaker, potet og husdyrhold med 14 melkekuer, 29 melkegeit, kje, høner og noen ender. Dyra beiter 5 måneder på eng, i hamning og på setervoller 700 m.o.h. oppe i Løten allmenning. Drevet gårdsareal er i alt ca. 450 da. Gården eies og drives av Bente Pünther og Gertjan de Snaijer. Les mer om Ommang Søndre her:  http://ommang-sondre.origo.no/

Det vil bli satt opp buss fra Oslo. Oppmøte kl.0845 på sjøsida av Oslo S.

Program
kl. 11.00: Appeller
kl. 12.00: Såing
kl. 13.00: Lunsj

Har du spørsmål, kontakt Bell Batta Torheim i Utviklingsfondet, tlf. 41123404 (bell@utviklingsfondet.no) eller Ine Vik i Spire ( inevilja@gmail.com)