Spire

Spire deltar på World Urban Forum 9!

World Urban Forum 9 (WUF9) finner sted i Kuala Lumpur, Malaysia fra 7. til 13. februar 2018. Det vil være det første storskala arrangementet om bærekraftig byutvikling etter at New Urban Agenda (NUA) ble vedtatt på Habitat III i Quito i 2016, og er det første arrangementet som vil fokusere på implementeringen av denne.

Spire deltok på Habitat III og har i ettertiden jobbet med å få denne strategien for bærekraftig byutvikling på politisk dagsorden i Norge. Dette arbeidet resulterte i et stortingsvedtak fra juni 2017 hvor Stortinget ba regjeringen se på hvordan «New Urban Agenda» på en hensiktsmessig måte kan implementeres i Norge, og komme tilbake til Stortinget med dette på en egnet måte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har engasjert Spire for å skrive en rapport med konkrete innspill til hvordan Norge bedre kan tilrettelegge for ungdomsmedvirkning i byplanlegging og byutvikling. I den forbindelse sender Spire to delegater for å delta på WUF9, for å tilegne seg ny kunnskap om temaet og møte unge fra hele verden som jobber med ungdomsmedvirkning. I tillegg vil de delta på jevnlige møter med den øvrige norske delegasjonen, som består av representanter fra myndighetene og sivilsamfunnsorganisasjoner.

Spire er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som spesifikt jobber politisk med temaet bærekraftig byutvikling, både i et nasjonalt og globalt perspektiv.

Det er Hilde Rognlien og Joakim Gitlestad fra Spire sitt byutvalg som representerer organisasjonen på WUF9.

- Prognoser tilsier at innen 2050 vil to tredjedeler bo i urbane områder, derfor er det åpenbart at utviklingen som skjer i byer er helt avgjørende for fremtiden vår. Da er det viktig med høy grad av medvirkning fra befolkningen i byene, sier Joakim som gleder seg til sin andre internasjonale konferanse om bærekraftig byutvikling.

- Vi tror at kunnskaps- og erfaringsutvekslingen på WUF9 vil gi oss verdifulle innspill til hvordan vi kan sikre trygge, inkluderende og klimavennlige lokalsamfunn, legger Hilde til.

Videre spørsmål om Spires deltakelse kan rettes til:

Hilde Rognlien: hil.rogn@gmail.com

Joakim Gitlestad: jogitle2000@hotmail.com