Spire

Spire deltar på WTO Public Forum!

Torsdag kveld 3. oktober starter Caroline Herlofson, koordinator for handelsutvalget, og Jakob Hyllseth Ryen, nestleder i Spire, reisen med tog og buss ned til Genéve for å delta på WTO Public Forum 2019. Spire har deltatt på denne konferansen flere ganger, og i år skal det snakkes om hvordan handelen skal foregå i en verden i endring.

Public Forum er World Trade Organizations (WTO) eneste møte som er åpent for sivilsamfunnet. Målet er at organisasjoner og bedrifter som har interesser og/eller arbeidsområdet internasjonal handel skal få muligheten til å diskutere temaer knyttet til handel.

“Vi drar ned med mål om å løfte ungdomsperspektivet i debatten om internasjonal handel", påpeker Jakob.

“Hensynet til barn og unge blir ikke ivaretatt tilstrekkelig i dagens handelssystem. Vi er midt i en klima-og miljøkrise, og rike land og store selskapers ønske om fortsatt økonomisk vekst blir dessverre prioritert høyest i forhandlingene”, fortsetter han.

Et av temaene for årets konferanse er “What do millennials and Gen Z want to see from global trade?”, så ungdomsmedvirkning er allerede på dagsorden - dog noe segmentert og begrenset. Spørsmålet er også i hvilken grad disse stemmene blir hørt og lyttet til. Spires delegater kommer til å følge møter hvor ungdomsmedvirkning og deres perspektiver på internasjonal handel står sentralt.

Som en del av forberedelsene har WTO laget en undersøkelse til ungdom hvor de spør etter ungdommers håp og forventninger til global handel. Dersom du vil svare på den kan du gjøre det her.

Hvorfor er inkludering av unge viktig? 

Flere millioner barn og unge har over hele verden streiket for en bærekraftig fremtid som et resultat av manglende handling på å løse klima- og miljøkrisa vi står ovenfor. Rike land og store selskaper som har tjent store penger ved hjelp av urettferdige handelsavtaler i årtier har et spesielt ansvar. Det er kun 100 selskaper som er ansvarlige for rundt 71 prosent av verdens klimagassutslipp.

Å unnlate å lytte til unge hindrer verdens utvikling. De som er under 25 år utgjør ca 40 prosent av verdens befolkning. Unge setter også klima og miljø høyere opp på prioriteringslista enn mange av de eldre generasjonene. Vi er derfor nødt til å delta i samtaler og beslutninger om verden både i dag og i morgen. Unge stemmer må bli tatt på alvor og vi må skape reell ungdomsmedvirkning i WTO for å nå bærekraftsmålene og snu fokuset bort fra økonomisk vekst.  

Her kan du lese mer om Spires handelspolitikk.

Hva er forventningene til Public Forum 2019?

“Jeg forventer at jeg kommer til å lære mye, møte mange spennende mennesker og komme tilbake med historier og kunnskap om internasjonal handel som jeg kan bruke i ulike sammenhenger også i Norge”, sier Jakob.

“Jeg forventer å knytte nettverk og stille kritiske spørsmål til personer med et annet verdensbilde. For deretter å ta med meg dette hjem til Norge for å jobbe videre med problemstillingene”, sier Caroline.

Hvis du vil vite mer om årets Public Forum kan du lese om det her.

Følg med på Spires Instagram for oppdateringer fra Caroline og Jakob på Public Forum i Geneve.