Spire

Spire er LNUs medlemsorganisasjonsrepresentant i det nye Samstemthetsforumet!

Politisk nestleder, Ida Morén Strømsø, har blitt tildelt plass som medlemsorganisasjonsrepresentant for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) i Samstemthetsforumet, som starter opp neste uke. - Jeg gleder meg utrolig mye til å få representere så mange gode organisasjoner i arbeidet for en mer samstemt politikk for utvikling, smiler Ida.

Når det kommer til arbeidet med en samstemt politikk for utvikling er det viktig å tenke på hvordan våre handlinger påvirker andre. For eksempel: Hvordan vår oljeproduksjon her i Norge påvirker arbeidsforholdene til bønder i Kenya. Eller når vi investerer penger i prosjekter til bevaring av regnskog, hvordan påvirkes livsgrunnlaget til lokalbefolkningen i Tanzania. Eller når vi importerer soya til kraftfôrproduksjon i norsk jordbruk til en lav sum, så bidrar vi til økt avskoging i Sør-Amerika. Om vi ikke er klar over disse tingene og velger å føre en politikk med store negative konsekvenser et annet sted, da fører vi en ustemt politikk. Målet er å ha en samstemt politikk for utvikling, hvor de valgene vi tar her i Norge ikke setter på spill utvikling og miljø i land i Sør.

Regjeringen tar ansvar for samstemthet

Tidligere i år blei det derfor kunngjort at Regjeringen skal opprette et samstemthetsforum hvor politikere, næringsliv, akademia, fagbevegelse og sivilt samfunn skal diskutere relevante problemstillinger i arbeidet med å oppnå en mer samstemt politikk og utvikling. LNU var en av sivilsamfunnsorganisasjonene som blei gitt plass i Samstemthetsforumet, og lyste ut et ønske om en medlemsorganisasjonsrepresentant for noen uker siden. Spire har jobba lenge sammen med andre organisasjoner for å få etablert et slikt offentlig organ med flere relevante aktører for å diskutere veien til en reell bærekraftig utvikling. Samstemthetsrådet ledes av Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Eksterne aktører inviteres inn for å være rådgivende i politikk for samstemt utvikling, og til å kommentere de årlige rapportene til Stortinget om samstemthet i politikk. Det skal foregå jevnlige konsultasjoner mellom Samstemthetsforumet for å skape en plattform for inkluderende og bærekraftig utvikling.

- En politikk for framtida

Spire mener at det er viktig å inkluldere unge stemmer i et slikt forum, for det er vi som blir sittende med konsekvensene av politikken som nå vedtas - om det være positive eller negative konsekvenser. - Å ha en representant fra LNU i Samstemthetsforumet er uhyre viktig da denne personen blir en kritisk stemme for ung medvirkning i politikken som kommer til å legge grunnlaget for verdens utvikling i tiden framover, påpeker Ida. Ida har en bachelor fra Noragric-instituttet på NMBU, og har gjennom flere år jobbet med samstemthet i miljø- og utviklingspolitikken. - Først og fremst er det viktig å forstå at et helhetlig blikk på sosiale, økonomiske og miljømessige hensyn er kritisk for å sikre en bærekraftig utvikling. Et fokus på å nå bærekraftsmålene i seg selv vil ikke kunne løse disse utfordringene fordi det finnes underliggende interessekonflikter mellom de ulike målene. Samstemt politikk må aktivt undersøke disse og ta stilling til hvilke løsninger som best ivaretar hensyn til naturen og framtidige generasjoner, legger Ida til.

 

Du kan lese mer om Samstemthetsforumet her.