Spire

Spire er på plass under klimaforhandlingene i Bonn

Fem dager inn i klimaforhandlingene i Bonn har to av fire forhandlingsspor kommet i gang, med Spire og det internasjonale ungdomsnettverket YOUNGO som vaktbikkjer.

ARKIV: juni 2011

 De industrialiserte landene må vise lederskap

- De industrialiserte landene kan ikke få lov til å fortsette å krangle over detaljer og vilkår, i stedet for å ta det ansvaret som kreves, sier Dina Hestad i sin tale til åpningssesjonen under klimaforhandlingene i Bonn.

Forhandlingene i Bonn er en del av opptakten til COP17 i Durban i Sør-Afrika. Behovet for en global og bindende avtale er prekært, men meningene spriker. Johanne Houge spør på Spires blogg : - Noen har tatt til orde for at de progressive landene (EU og Kina) skal finne sammen og starte arbeidet, mens sinkene (USA, Canada, Australia, Russland, Saudi-Arabia) får komme etter når det nasjonalt er politisk mulig. Andre snakket om at man på finne regionale løsninger og avtaler, slik som innenfor Europa. Forhandlingene er preget av detaljarbeid og hvert eneste lille skritt ses på som en seier.

Spire er en del av YOUNGO-nettverket, og har gjort seg bemerket under klimaforhandlingene. I Cancun i fjor var Spire med på å gjøre store framskritt ( som ble dekket av NRK). Det jobbes på spreng for å få Kyotoprotokollen videreført:

- De industrialiserte landene må binde seg til en ny periode av protokollen uten forbehold, rett og slett fordi det er deres plikt. Vår felles framtid står på spill!