Spire

Spire i ministermøte!

Mandag 30. april møtte Spire klima- og miljøminister Ola Elvestuen og utviklingsminister Nikolai Astrup sammen utenfor Utenriksdepartementet. Anledning for møtet var en overrekkelse av Spires kampanjeopprop med forslag til hvordan Norge kan bli en tydelig og sterk stemme på sammenhengen mellom klima og likestilling.

Klimaendringer rammer nemlig hardest de som allerede har minst. Kvinner er en gruppe som ofte har ansvar for lokal matforsyning til seg og sin familie, hvilket gjør dem ekstra sårbare i møte med et endret klima. I tillegg mangler kvinner ofte andre grunnleggende rettigheter, eller er marginalisert på andre måter. Dette bidrar til at konsekvensene av klimaendringene går hardest utover jenter og kvinner, og til å forsterke eksisterende ulikheter.

- Vi ønsker at norsk politikk skal begynne å se klima og likestilling i sammenheng, sier Julie Rødje, Spires kampanjeleder. Derfor har vi laget et opprop med flere konkrete forslag på tiltak som vi mener Norge skal ta i bruk!

Spires opprop, som 17 ulike organisasjoner har gitt støtte til, gir en rekke forslag til hvordan Norge kan forene kampen mot klimaendringene og for kvinners rettigheter.

Kampanjeleder Julie ga også ministrene hver sitt innrammet bilde fra Spires kampanjeutstilling, med en oppfordring om å sette dette på kontoret sitt slik at de kan bli minnet på den viktige jobben de har å gjøre.

- Med denne kampanjen ønsker vi å oppnå flere ting. Norge bidrar uforholdsmessig mye til globale klimautslipp og klimaendringer. Vi krever derfor at Norge skal ta større ansvar, og trappe opp arbeidet med å kutte klimagassutslipp hjemme. Vi må også støtte de som allerede blir rammet, men som har mye mindre skyld i problemet. Derfor vil vi at Norge skal øke finansieringen av klimatiltak og klimatilpasning i land i det globale Sør – ikke minst i landbruket. Og i dette arbeidet er det svært viktig å alltid vurdere hvordan politiske tiltak kan påvirke ulike grupper, som etter kjønn og sosioøkonomisk status, for å unngå å forsterke allerede eksisterende sosiale ulikheter og kjønnsstereotypier, sier Julie.

Derfor mener Spire blant annet at lokal forankring, likestilling og styrking av kvinners stilling må være ledende prinsipper når midler til klimatiltak fordeles. Hele oppropet kan du lese under "Relaterte ressurser" øverst i denne saken.

Med på møtet var også Yeukai Gezah fra Zimbabwe og Sarafina Kumwenda fra Malawi, som representerer to av Spires partnerorganisasjoner, My Age Zimbabwe Trust og Network for Youth Development i Malawi. Yeukai og Sarafina opplever begge i sine hjemland hvordan klimaendringer kan forsterke eksisterende ulikheter. Dette kan for eksempel ta seg uttrykk ved at jenter er de som blir først tatt ut av skolen dersom familien plutselig får dårligere råd etter ødelagte avlinger. Blant annet derfor mener Spire at det er viktig å innse at vi ikke lenger kan tro at vi kan arbeide med klima uten å også arbeide med likestilling - og vice versa. 

Internasjonalt så er koblingen mellom klima og kjønn noe som allerede blir gitt en del oppmerksomhet, både fra land og internasjonale organisasjoner, slik som UN Women, EU sin Committee on Women's Rights and Gender Equality, og GenderCC. Spire vil at Norge nå skal komme på banen, og òg bli en tydelig stemme på dette. 

Les mer om Spires kampanje her