Spire

Spire på høring om regjeringens utviklingsmelding

Mandag 24. april var det høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomite om regjeringens melding om norsk bistand og FNs bærekraftsmål. Spire var på plass for å gi komiteen vårt syn på meldingen.

Regjeringen slår fast tidlig i meldingen at utviklingspolitikk er mer enn bare bistand, og at en samstemt politikk er helt essensielt for at bærekraftsmålene skal kunne nås. Samstemthet betyr at ulike politikkområder trekker i samme retning, slik at vi ikke «gir med den ene hånden og tar med den andre». Likevel omhandler meldingen kun bistand.

- Norsk politikk er svært ustemt på flere områder. Spire og mange andre sivilsamfunnsorganisasjoner etterlyser mer fokus på samstemthet, og en ekstern gjennomgang av norsk politikk på dette området. Regjeringen mener Norge er blant de beste i verden på dette, men vi er ikke enige, sier Anna Karlsson, leder i Spire.

Norge bruker for eksempel store midler på regnskogbevaring som klimatiltak, men norsk økonomi er i stor grad basert på eksport av olje. Fredsnasjonen Norge eksporterer våpen til undertrykkende regimer, og våpen som ender opp i konflikter der det foregår alvorlige brudd på menneskerettigheter. Dessuten fronter Norge internasjonale handelsavtaler som er forhandlet frem på urettferdige premisser. Spire mener videre at Statens pensjonsfond utland og norsk petroleumspolitikk har en for liten rolle i denne meldingen. Bistand er et viktig redskap for utvikling, som Norge skal være gode på. Men klimaendringer, landran og urettferdige handelssystemer er store hindre for utvikling. Derfor må vi anerkjenne at norsk oljepolitikk, SPUs investeringer og andre deler av norsk utenrikspolitikk er minst like viktig.

- Regjeringen ønsker å trappe opp satsningen på fornybar energi, og øke midler til klimafinansiering, sier Anna. Det er bra. Men, midlene til utslippskutt og tilpasning i utviklingsland må komme i tillegg til bistandsprosenten.

Spire ser også positivt på at regjeringen ønsker å etterstrebe en lik fordeling mellom kutt og utslipp innenfor disse midlene, men for å sikre nok andel midler til tilpasning ønsker Spire å se økte norske bevilgninger til Tilpasningsfondet. Fondet er lite men velfungerende, og tilbyr direkte tilgang til finansiering av småskala-prosjekter.

Et annet viktig punkt i Spires innspill var the New Urban Agenda, verdens nye handlingsplan for bærekraftig byutvikling. I fjor var Norge med på å vedta denne nye globale handlingsplanen på FN-konferansen Habitat III, og har derfor forpliktet seg til å etterleve den.

- På grunn av den økende urbaniseringen påvirkes alle 17 bærekraftsmål av hva som skjer i byene, sier Joakim Gitlestad som er koordinator for Spires byutvalg og var med på å legge frem Spires innspill på høringen. The New Urban Agenda er likevel ikke omtalt i meldingen. Spire etterlyser derfor at agendaen omtales i meldingen, og at det foreslås konkrete tiltak for hvordan Norge kan bidra til å sette denne handlingsplanen til verks.

Du kan se hele Spires innspill på Stortings-TV her.