Spire

Spire søker kampanjemedarbeidere!

Syns du Norge fører en dobbeltmoralsk politikk, hvor vi kjøper opp regnskog for å bøte på klimakrisen på den ene siden og pumper opp olje og spyr ut klimagasser på den andre? Bli med i Spires kampanjeutvalg og ta opp kampen for en mer rettferdig politikk!

Årets store kampanje handler om hvordan de økonomiske strukturene påvirker alle de politiske valgene vi i Norge tar, både her hjemme og internasjonalt, ved å føre til klimaendringer, urettferdig maktfordeling, matusikkerhet, m.m.

Helt fra barneskolen blir vi fortalt om eventyret Norge som tidlig på 70-tallet begynte å pumpe opp olje og gass, og skapte et velferdssamfunn som skal ta vare på oss fra krybbe til grav. Men er egentlig dette bildet vi så vakkert har malt så rosenrødt som vi skal ha det til? Vi har basert vår velferd på en oljeindustri som har gjort at vi har lagt beslag på andres livsgrunnlag verden om. I stedet for å produsere norsk mat på norske ressurser importerer vi soya fra Brasil, og herjer miljø og klima på veien. Er eventyret ute, eller kan vi fortsatt reddes?

Vi i Spire tror enda ikke at eventyret er ute, og vi trenger deg til å være med og redde oss ut av den skumle skogen.

Vi vil skape en dynamisk kampanje hvor vi ser kritisk på det økonomiske systemet som ligger til grunn for alle valg vi tar. Systemet som er veiledende i hvilke verktøy det er vi velger i møte med utvikling. Vi ønsker å se på tre forskjellige sektorer; mat, handel og klima.

Kampanjen ønsker å nå ut til et bredt spekter av befolkningen og vi ser derfor etter mennesker med kunnskap og egenskaper fra mange felt; samfunnsfag, realfag, jus, økonomi, illustrasjon, video, musikk, m. fler. Kampanjen kommer til å ha to hovedaspekter: Politisk arbeid i form av å komme med innspill til politikere og ved å utarbeide et politisk notat, samt en engasjerende kampanje gjennom bruk av visuelle virkemidler i sosiale medier

Alle med et engasjement for temaet og Spires arbeid oppfordres til å ta del, uavhengig av tidligere erfaring. Alle frivillige bidrar etter eget ønske og kapasitet. Det er allerede en eksisterende gruppe som arbeider med kampanjen, men vi ønsker at flere skal slutte seg til kampanjen, da hovedarbeidet vil foregå i august-desember 2018. Deltagelse i kampanjeutvalget omfatter i snitt 2-3 timers møtevirksomhet i uka, og noen timers øvrig arbeid utover dette, med unntak av de mest hektiske periodene. Kampanjeutvalget har møter i Ås. Reiseutgifter mellom Oslo og Ås dekkes av Spire. 

Ønskede egenskaper:
​- Interesse for eller erfaring med tema; handel, klima, bærekraft, økonomi
​- Pågangsmot og initiativ
​- Jobber effektivt både med andre og selvstendig
​- Kreativ
​- Interesse for medie- og/eller politisk arbeid
​- Erfaring fra organisasjonsarbeid er en fordel, men ikke nødvendig
​- Gode norsk- og engelskkunnskaper

Vi kan tilby:
​- Nyttig arbeids-, prosjekt- og organisasjonserfaring
​- Politisk innflytelse
​- Et kunnskapsrikt, spennende og sosialt miljø
​- En trygg plattform for videreutvikling av kunnskaper
​- Spennende arbeidsoppgaver, stort handlingsrom og mulighet til å gjennomføre egne ideer
​- Deltagelse på alle Spires arrangementer, hytteturer, skoleringer og seminar

Noe for deg? Send en kort mail til dina.norum@gmail.com om hvorfor du har lyst til å være med!

Frist for å melde interesse: 15. mai (med mulighet for nye søknader ved studiestart i august)

Vil du lese mer om grunntanken bak denne kampanjen? Sjekk ut Spires resolusjon om alternativ til dagens økonomiske system her