Spire

Spire søker vikariat til prosjektkoordinator i 30 % stilling fra august 2019 ut januar 2020, for videreføring av et undervisningsprosjekt hvor Spire samarbeider med videregående skoler om utdanning for bærekraftig utvikling (UBU). Les mer og søk på stillingen her!

Spire søker vikariat til prosjektkoordinator i 30 % stilling fra august 2019 ut januar 2020, for videreføring av et undervisningsprosjekt hvor Spire samarbeider med videregående skoler om utdanning for bærekraftig utvikling (UBU). Les mer og søk på stillingen her!

Prosjektet består i å finne og samarbeide med skoler som ønsker å gjennomføre et flerfaglig undervisningsopplegg utviklet av Spire. Undervisningsopplegget er for Vg1 og tar for seg bærekraftig utvikling med fokus på klimaendringene. Formålet er å utvikle handlekraftig ungdom med tro på egen påvirkningskraft, et positivt syn på at framtiden lar seg påvirke og endre, og som er motivert for å være proaktive endringsagenter.

Stillingen forutsetter god kjennskap til skolesystemet samt god evne til å strukturere eget arbeid og ta egne initiativ.

 

Stillingen innebærer, men er ikke begrenset til følgende arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for daglig drift og progresjon av prosjektet

 • Selge inn prosjektet til interesserte skoler

 • Koordinere arbeidet med skoler gjennom å holde kontakt og bistå dem i deres arbeid

 • Holde foredrag og undervisningsopplegg for både lærere og elever

 • Være Spires representant inn i referansegruppa for UBU i regi av Den Naturlige Skolesekken

 • Være ansvarlig for en honorert prosjektmedarbeider

 • Koordinere arbeidet mellom Spire og prosjektets samarbeidspartnere

 • Tilse at prosjektet får en god forankring internt i Spire gjennom å jobbe sammen med Spires frivillige

 • Noe søknadsskriving for å sikre videre finansiering av prosjektet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra prosjektledelse

 • Kjennskap til skolesystemet og undervisning på videregående skole

 • Ønske om å arbeide med utdanning for bærekraftig utvikling

 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert

 • Tilpasningsdyktig i møte med forskjellige samarbeidspartnere

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 • Pågående eller avsluttet relevant utdanning (fortrinnsvis lærer, lektor eller PPU) er en fordel.

 • Erfaring fra arbeid med barn, unge eller lærere er en fordel

 • Engasjement for miljø- og utviklingsspørsmål

 • Liker et varierende arbeidstempo

Vi tilbyr:

 • 30 % stilling med fast lønn (brutto årslønn 110 400 kr) fra august 2019 ut januar 2020

 • Et variert, spennende og ungt arbeidsmiljø

 • Muligheten til å knytte kontakter internasjonalt og nasjonalt

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

 • Muligheten til å være med å forme et svært spennende prosjekt og en organisasjon i utvikling

 • Arbeidssted på Miljøhuset i Oslo


Stillingen er fleksibel og er mulig å kombinere med studier. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. En del reising vil forekomme. Det er ønskelig at vedkommende deltar på en intern skoleringshelg 9.-11. august, sammen med representanter fra Spires lokallag.

For mer informasjon kontakt Spire ved:

Leder Hege Skarrud på e-post hege@spireorg.no eller telefon 452 64 085

Generalsekretær Mathias Berstad Malmgren på e-post mathias@spireorg.no eller telefon 480 33 207


Skriftlig søknad med CV sendes til post@spireorg.no innen 26. mai. Aktuelle kandidater innkalles til intervju i uke 22/23.