Spire

Spire utvikler undervisningsopplegg for videregående skoler

Onsdag 9. mai ble det klart at Spire får innvilget støtte fra Sparebanksstiftelsen til å fortsette arbeidet med et undervisningsopplegg for videregående skoler. På denne måten vil Spires budskap om klimarettferdighet nå ut til hundrevis av ungdommer i årene som kommer!

Med støtte fra Den naturlige skolesekken
2017 fikk Spire innvilget midler fra Den naturlige skolesekken for å utvikle en pilot for et undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling med fokus på klimaendringene. Målet er å bidra til å utvikle handlekraftig ungdom med tro på egen påvirkningskraft, og som har et positivt syn på at fremtiden lar seg påvirke og endre. Undervisningsopplegget er et samarbeid mellom Spire og Differ Media og tar også i bruk det digitale verktøyet Ducky og deres klimakalkulator. Opplegget er utviklet for videregående trinn 1.

- Skoleundervisningen har tradisjonelt sett hatt et stort fokus på fagkunnskap og teori. Vi ønsker å bidra til at elever i tillegg til fagkunnskap utvikler både holdninger og ferdigheter som er helt sentrale for å kunne bidra i kampen for en bærekraftig og rettferdig verden, sier Emilie Kolstø Strømøy fra Spires klimautvalg. Emilie er utdannet lektor, og har vært ansvarlig for å utvikle undervisningsopplegget sammen med de øvrige medlemmene i Spires klimautvalg.

Piloten ble gjennomført i samarbeid med Asker vgs i skoleåret 2017/2018.

Fra apati til engasjement
Klimaendringene oppleves av mange som fjernt, og vanskelig å gjøre noe med. Spire mener at debatten rundt klima må endres – fra å skape apati til å inspirere til engasjement og handlingskraft. Videre er klimaendringene et sammensatt og komplekst tema, og i samfunnets møte med klimaendringer må både økonomiske, sosiale og miljømessige avveininger gjøres.

Utdanning for bærekraftig utvikling handler om å legge til rette for at norske skoleelever skal kunne gjøre disse avveiningene, og handle på bakgrunn av dem. Da er det viktig at elevene både utvikler kunnskap om klima, ressurser og demokrati; ferdigheter som empati, problemløsning og systemforståelse; samt holdninger - som håp og visjoner for fremtiden.

Kisilus historie ut til skoleelever
Spires undervisningsopplegg tar i bruk den prisbelønte og engasjerende dokumentarfilmen Thank You For The Rain, som er laget av det norske produksjonsselskapet Differ Media og filmskaper Julia Dahr.

Filmen handler om den kenyanske småbonden Kisilu Musya og hvordan han bringer sitt lokalsamfunn sammen for å finne nytt håp og felles løsninger i møte med et klima i endring. Spire har samarbeidet med Kisilu og Differ Media i en årrekke, og er veldig glad for å kunne spre historien til Kisilu til enda flere norske ungdommer!

Undervisningsopplegget legger opp til bruk av sosiale medier, samt det digitale verktøyet Ducky. Dette for å blant annet motivere elevene i sin utforskning, samt gi dem en mulighet for å bedre se effekten av individuelle handlinger.

Samarbeid mellom skoler og eksterne aktører
Det er viktig at skoleelever møter aktører utenfor skolen, slik at de får muligheter til å sette sin læring inn i en større kontekst, og se hvordan ferdighetene de tilegner seg i skolen er appliserbare på virkeligheten utenfor. 

- Gjennom vårt arbeid med sette nye saker på den politiske dagsorden og våre politiske kampanjer som fremmer konkrete løsninger, kan Spire være et eksempel på hvordan man kan være med i og påvirke det politiske systemet, fortsetter Emilie. Visste du at dette faktiskt er et viktig kompetansemål i samfunnsfag for Vg1? 

Takket være innvilget støtte fra Sparebankstiftelsen vil Spire nå kunne fortsette å utvikle opplegget, og spre det ut til flere skoler i årene som kommer.