Spire

Det store Spireåret 2018!

Vi står nå ved veis ende av 2018. Bak oss har vi i Spire lagt mange store og små bragder. Vi har mobilisert over 200 aktivister fra Kristiansand opp til Tromsø, og de har gjort alt annet enn å ligge på latsiden året gjennom. Vi mener derfor at vi trenger å se tilbake på noen av tingene vi gjorde i året som gikk.

- Året 2018 viser virkerlig at Spire er en organisasjon i vekst. Jeg er så vanvittig stolt over alle de aktive medlemmene våre som har stått på fra før sola står opp om morgenen og ut i de sene nattetimer, året gjennom. Jeg er også uendelig takknemlig for alle støttemedlemmer og fastgivere som med sine bidrag og støtte gir oss enda mer slagkraft. Jeg ser allerede fram til et nytt år i verdens beste jobb, sier leder Hege Skarrud mens hun reflekterer over Spireåret som snart ligger bak oss.

Arrangementsbonanza!

Vi har hatt mer enn 50 arrangementer i Oslo og nærmere 100 arrangementer i Norge totalt. Vi har gjort alt fra temakveld om karbon og jord, markeringer foran Stortinget, debatter i Tromsø, og klesbyttekvelder i Bø. Alt for å sette miljø og utvikling på dagsordenen.

Vi i Spire ønsker å ha arrangementer som både viser til problematikken med dagens strukturer, og samtidig viser til hvilke alternativer vi har. Da er det både provoserende og motiverende for at vi sammen kan kjempe for en mer rettferdig og bærekraftig verden!

To kampanjer på ett år

Spire har årlig en storsatsing i form av en kampanje. I år slo vi til på stortromma og arrangerte hele TO kampanjer. Både en på våren og en på høsten. Vårkampanjen vår tok for seg kvinner i møte med klima under navnet Klimakamp er kvinnekamp. Her var hovedargumentet vårt at “Flertallet av verdens fattige er kvinner, og kvinner glemmes ofte i klimatiltak. Vi kan derfor ikke lenger arbeide med klima uten å også arbeide med likestilling - og vice versa.” Arbeidet med denne kampanjen bygget en bro mellom miljøbevegelsen og feministbevegelsen, som vi i Spire fortsatt opprettholder.

Høstkampanjen vår stilte spørsmålet om det er Typisk norsk å være god? Dette fordi Norge fremmer seg som en tungvekter innen klima og miljø globalt, men at vår handlinger ikke korresponderer med tiltakene våre. Vi argumenterte for at dagens hig etter økonomisk vekst og bruk av kostnadseffektivitet i klimatiltakene gjør politikken vår paradoksal. Her er vi i gang med å danne mobilisering av et bredt sivilsamfunn for å kreve en ny økonomisk politikk.

Kultur og bærekraft

Spire har lenge ønska å jobbe i andre retninger enn hva vi tradisjonelt har gjort. Derfor har vi i år hatt store samarbeidsprosjekter med kulturaktører over hele landet. Vi mener at kultur er en viktig faktor i samfunnet for både individuell identitetsskaping og for å forene folk i solidaritet og utfoldelse for samfunnsbygging. Derfor mener vi det er viktig å ha et godt fokus på rettferd og bærekraft i kulturlivet.

Vi har blant annet hatt en utstilling på turné i forbindelse med Klimakamp er kvinnekamp, vi har laget en graffitivegg på Blå i samarbeid med kunstnerne Ingunn Dybendahl og Anette Moi, vi har starta samarbeid med festivalene by:Larm og Heim om deres miljøarbeid, vi har hatt et teaterprosjekt med vår partnerorganisasjon fra Malawi (NfYD), og ikke minst har vi utviklet ny visuell identitet for organisasjonen i samarbeid med Sunniva Mellbye.

Stor skrivelyst og medieoppmerksomhet

I år har det heller ikke stått på skrivelysten til Spires aktivister! Vi har laga hele seks publikasjoner om ulike temaer vi jobber med, og deltatt i tre andre sammen med ForUM. I tillegg har vi hatt totalt 84 presseoppslag over hele landet. Dette er alt fra kronikker om hvordan kua blir ofra på klimaets alter til intervjuer om dyre konferansebilletter og radioopptredener om Black Friday. Denne aktiviteten har vært med på å gjøre Spire enda mer synlig, og vist at vi er en organisasjon som utfører informasjonsarbeid fra mange ulike hold.

Politisk påvirkning

Spire er en anerkjent og viktig politisk stemme i den norske miljø- og utviklingsbevegelsen. 2018, har vært alt annet enn et unntak. Vi har jobba hardt for å påvirke norsk politikk året gjennom. Til sammen har vi deltatt i nesten ti høringer på Stortinget, og hjulpet lokale partier over hele Norge med å utvikle deres politikk til å bli mer rettferdig og bærekraftig. Vi har vært med å starte en ny allianse for god primærnæringspolitikk: Ta havet tilbake og jorda i bruk, sammen med en rekke andre organisasjoner. I sommer ble vi også LNU sin medlemsorganisasjonsrepresentant inn i regjeringens nye Samstemthetsforum.

Vi har også vært godt representert i viktige internasjonale fora i løpet av året. Vi deltok på mellomforhandlingene til FNs klimaforhandlinger i Bonn i mai, og var tilstede under klimaforhandlingene til FN i Katowice nå i desember. Vi arrangerte et foredrag på International Degrowth Conference i Malmø i august. Vi dro også på World Urban Forum i Kuala Lumpur for å skrive en rapport om unges medvirkning i byplanlegging verden rundt. I tillegg ble vi invitert med til Edinburgh som Oslo kommune sin ungdomsdelegat på Eurocities-konferansen i november.

Andre nevneverdige ting fra 2018

 • Vi hadde lederskifte​

 • Vi starta et nytt lokallag i Ålesund

 • Vi utvida kontoret med ny ansatt, og videreutvikla skoleprosjektet

 • Vi gjennomførte første årlige utveksling med vår partner i Malawi

 • Vi deltok på Globaliseringskonferansen med fem arrangementer

 • Vi gjennomførte Verdens Beste Nyheter for tredje år på rad

 • Vi deltok på ØkoUka både i Oslo, Bø og Trondheim

 • Vi arrangerte alternativer til Green Friday over hele landet

 • Vi laga en video om globale verdikjeder

 • Vi begynte et omfattende arbeid om karbonlagring i jord (følg med!)

 • Vi møtte NEPAD (Afrikanske Unionens utviklingsorgan) og starta vårt arbeid om ung medvirkning i utvikling og å sikre unge arbeidsplasser

 • Vi inviterte med ungdomsorganisasjoner og ungdomspartier til en workshophelg om alternativ økonomi på Svartlamon i Trondheim

Har du lyst til å bli en av Spires aktivister? Les mer her! Har du lyst til å bli støttemedlem eller fastgiver? Meld deg inn her!