Spire

Spirer på klimakonferanse i Bonn

Forrige uken startet FNs klimakonferanse i Bonn, de såkalte mellomforhandlingene. Mellomforhandlingene skjer hvert år mellom de store klimatoppmøtene som avholdes hver høst. Spire er på plass for å rapportere fra forhandlingene, og for å presse på for en mer ansvarlig og rettferdig klimapolitikk.

Spire er i Bonn sammen med flere andre organisasjoner fra det norske sivilsamfunnet, som ForUM for utvikling og miljø, Changemaker og KFUK-KFUM Global.

Spires representanter på konferansen er organisatorisk nestleder, Ane Serreli, og påtroppende koordinator for Spires klimautvalg, Siri Olsson. I Bonn starter den såkalte Talanoa-dialogen, hvor land gjennom en kollektiv gjennomgang og ikke-dømmende historiefortelling skal ta for seg de tre spørsmålene «Hvor er vi?», «Hvor skal vi?» og «Hvordan kommer vi oss dit?».

- Når det kommer til hvor vi er, så er svaret på det egentlig veldig klart, sier Siri Olsson. De nasjonale målene som Norge og de andre landene hittil har meldt inn som del av Parisavtalen er langt fra tilstrekkelig fra å nå målet om å stoppe klimaendringene.

Parisavtalen slår fast at vi skal begrense klodens oppvarming til godt under to grader, og aller helst begrense den til 1,5 grad.

- Det er dit vi vil, fortsetter Ane Serreli. Togradersmålet er ikke godt nok dersom vi vil unngå de verste klimaendringene. Vi må derfor øke innsatsen med å kutte globale utslipp så fort som mulig. Her leverer ikke Norge gått nok, men må trappe opp arbeidet sitt, både med kutt på hjemmebanen og ved å bidra internasjonalt!

I forkant av møtet utarbeidet Spire posisjoner til forhandlingene, som kommenterer på Norges bidrag til Talanoa-dialogen. Spire ser med bekymring på flere ting ved den norske historiefortellingen.

- Norge unnlater helt å snakke om oljevirksomheten sin. Når vi vet at det er storstilt utvinning av fossilt drivstoff som er selve årsaken til klimaendringene, må vi også tørre å ta tak i nettopp dette. I tillegg legger norske posisjoner veldig stor vekt ved kvotemarkeder for å få til kutt. Dette er rett og slett ansvarsfraskrivelse, og viser at Norge ikke akter å ta sitt ansvar som en rik oljenasjon med høye historiske utslipp, sier Siri.

Spire anerkjenner at både karbonavgift og kvotemarkeder kan være en måte å samarbeide om utslipp på, men så lenge avgiftene er for lave, antall tilgjengelige kvoter for høyt, og ikke alle sektorer og land er med, vil det aldri kunne være det eneste virkemidlet for utslippskutt. Selv om Norge var en av de første landene som innførte en CO2-avgift, så har norske utslipp siden den gang kun økt. Spire etterlyser heller konkrete virkemidler for å redusere og unngå ytterligere utslippskilder, som for eksempel å ikke gi flere lisenser for å lete etter olje. Nylig annonserte for eksempel New Zealand at de slutter å gi ut letelisenser for ny olje. Dette mener Spire er et eksempel til etterfølgelse.

Spire følger flere av forhandlingstemaene i Bonn tett, blant annet diskusjonene om landbruk - som jo er både en kilde til utslipp men også en sektor som blir svært påvirket av klimaendringene som allerede skjer. Spire jobber også med diskusjonene rundt likestilling og kjønn.

Kvinner, særlig i landlige områder og utviklingsregioner, sitter på unik kunnskap om bærekraftig bruk av ressurser og spiller en viktig rolle for å skaffe levebrød til familiene sine. I tillegg er det kvinnene, særlig de fattigste, som blir rammet hardest av klimaendringene. I spørsmål som handler om klimatilpasning så må kvinner spille en viktig rolle, fordi tilpasning ofte er knyttet til områder der kvinner er nøkkelen, som matproduksjon. På klimatoppmøtet i fjor (COP23) ble det vedtatt en handlingsplan for kjønn som har som mål å styrke likestilling gjennom politikk og handling, implementering og overvåkning av klimatiltak, i tillegg til en generell oppfordring om økt kjønnsbalanse.

- En handlingsplan på kjønn er et viktig skritt i retning mot en fremtidsrettet og inkluderende global klimapolitikk, men det er viktig å poengtere at vi enda er langt ifra mål. Tilstrekkelige ressurser for å sette den toårige handlingsplanen til livs er avgjørende for veien videre. Her både kan og bør Norge ta en ledende rolle, sier Ane.  

Hovedtema for Spires store kampanje denne våren har vært nettopp klima og kjønn. Denne kan du lese mer om her.  

Nå går det mot konferansens siste dager. Øverst i denne saken finner du lenke til Spires posisjonsdokument. Følg også "spireorg" på Instagram for å få med deg hva som skjer.