Spire

Stopp frihandelsavtalen med Colombia!

Oppropet skal overleveres statssekretær i Nærings- og Handels departementet Pål Julius Skogholt i etterkant av hans reise til Colombia 2 november. Skriv under nå!

ARKIV: kampanjen er avsluttet 

Avtalen er signert av alle parter, men er ennå ikke ratifisert av Norge.

Mens forhandlingene om frihandelsavtalen pågikk i 2008 ble 41 tillitsvalgte fra fagbevegelsen drept i Colombia. Etter Sudan er Colombia landet med flest interne flyktninger. Det finnes påviste bånd mellom myndighetene og paramilitære grupper. Handelsavtale med Colombia vil bidra til å legitimere et regime som verken respekterer menneskerettigheter eller arbeiderrettigheter.

Avtalen har ikke vært på høring hverken i Colombia eller Norge, det er heller ikke laget en konsekvensanalyse over virkningene avtalen vil få dersom den trer i kraft.  Handel kan bidra til utvikling og velstand, men det er begrunnet frykt for at denne avtalen hindrer Colombias befolkning i å komme seg ut av fattigdomsfellen det innebærer å være eksportør av naturødeleggende og arealkrevende råvarer og ikke etablere en nasjonal bearbeidingsindustri som kan sikre bedre sysselsetting, arbeidsbetingelser og velferd i Colombia.

Skriv under oppropet! Hvis du har Facebook: Publiser linken på profilen din for å få enda flere med. Trykk her

Jeg krever at:

  • ratifiseringen av frihandelsavtalen blir utsatt inntil sivilsamfunnsorganisasjoner i  Colombia aksepterer en slik avtale
  • det blir utarbeidet en uavhengig konsekvensanalyse av effekt på økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som følge av avtalen. Prosessen må innebære deltakelse av sivilt samfunn fra Norge og Colombia
  • avtalen og konsekvensutredningen blir sendt på høring i Norge og Colombia

Kampanjen er avsluttet

Totalt 1249 skrev under på oppropet