Spire

Stopp hemmelighetskremmeriet!

Spire er medlem i Handelskampanjen, og vi krever at det blir større åpenhet rundt norske handelsavtaler.

ARKIV: mai 2011

Åpen og demokratisk behandlig av frihandelsavtaler

Norge forhandler nå om frihandelsavtaler med bl.a. India, Kina, Russland, Hviterussland, Kasakhstan, Hong Kong og Indonesia. Forhandlingene om frihandelsavtaler med Colombia og Peru er ferdige, men avtalene er ikke ratifisert av Stortinget. Slike avtaler kan få store konsekvenser for Norge og befolkningen i de landene det forhandles med, både positive og negative. Bilaterale og regionale frihandelsavtaler griper direkte inn i norske samfunnsforhold og innenrikspolitikk. Undertegnede organisasjoner mener at det er svært viktig at det er åpenhet om slike forhandlinger, og at alle forslag til avtaler får en reell demokratisk behandling.

Viktige politiske avgjørelser i Norge er normalt gjenstand for omfattende åpne og demokratiske prosesser med informasjon gjennom media, åpne høringer og debatter. Slik er det ikke med bilaterale og regionale handelsavtaler, til tross for at de kan få mer vidtrekkende konsekvenser enn mange politiske avgjørelser som er gjenstand for en åpen samfunnsdebatt. Når det gjelder disse handelsavtalene, er det verken kjent hva Norge krever /ber om fra andre land eller hvilke krav og ønsker andre land har for endringer av norsk politikk. Det legges ikke fram noen konsekvensutredninger av avtaleforslagene, og det foretas ingen offentlige høringer. Det er også uklart hvilke mandat Stortinget har gitt embetsverket når det gjelder bilaterale og regionale handelsavtaler.

Undertegnede organisasjoner krever at:

  • Utkast til norske forhandlingsstandpunkt offentliggjøres og gjennomgår en demokratisk behandling, samt at Norge offentliggjør forhandlingspartneres krav til Norge,
  • Det gjennomføres uavhengige konsekvensanalyser med et økonomisk, sosialt og miljømessig perspektiv, av avtaler det forhandles om,
  • Avtaleutkast sendes ut på offentlig høring,
  • Avtaler ikke inngås dersom en stor bredde av sivilsamfunnsorganisasjoner i landet det forhandles med, går imot avtalen.

Organisasjoner som undertegner: ATTACFagforbundetFor velferdsstatenLatin‐AmerikagruppeneNatur og UngdomNei til EUNorges BondelagNorges BygdekvinnelagNorges BygdeungdomslagNorsk Bonde og SmåbrukarlagOIKOS,PRESSSpireUngdom mot EUUtviklingsfondetNorsk Tjenestemannslag,  Fellesrådet for AfrikaFIANNorsk FolkehjelpFOKUS og Changemaker