Spire

Støtt kampen mot landran og skriv under på Dakar-appellen!

Landran innebærer at utenlandske investorer overtar landområder og naturressurser i utviklingsland ved å overta eierskap til jorden. Dette var Spires kampanje i fjor, og vi presenterte en rekke krav til norske myndigheter. Nå har FIAN (Food First Information and Action Network) oppfordret Spire og andre organisasjoner om å skrive under Dakar-appellen mot landran, og vi har tatt oppfordringa!

ARKIV: mai 2011 

Dakar-appellen:

Under Verdens Sosiale Forum 2011 i Dakar i februar var landran en av de sakene som fikk mest oppslutning.  Det ble arrangert en rekke møter om temaet, og et av de mest relevante møtene var ved West African Network of Peasants and Agricultural Producers (ROPPA) og La Via Campesina, fokusert på å stoppe landran. Bondeledere fra flere land la vekt på at det er viktig å øke kunnskapen og advare ikke bare lokalsamfunnene som blir rammet, men også samfunnet ellers om de alvorlige konsekvensene landran får. Bondeorganisasjonene ber om felles handling på alle nivåer og på ulike områder, her inkludert informasjonsarbeid, forskning, mediearbeid og rettssaker.

Under forrige møte i Committee on World Food Security (CFS) i Roma i 2010 la franske organisasjoner fram forslag om å ha en felles posisjon mot landran. La Via Campesina og ROPPA, med støtte fra FIAN International, Friends of the Earth International, CCFD – Terre Solidaire, Peuples Solidaires og AFTER, tok deretter under Verdens Sosiale Forum initiativ til et felles møte hvor Dakar-appellen mot landran ble lansert.

Denne appellen oppfordrer til å bygge brede allianser både lokalt og globalt og krever umiddelbar stopp av landran og brakklegging av jord som er tatt fra lokalsamfunn. I tillegg inneholder appellen flere krav til nasjonale styresmakter og internasjonale organisasjoner. Du kan lese hele appellen her.

Spire stiller seg bak kravene, og anbefaler andre å gjøre det samme. Skriv under på appellen her.