Spire
Vil du være med å utvikle politiske aksjoner?

Student i Trondheim?

Syns du det er urettferdig at 800 millioner mennesker sulter selv om det er mer enn nok mat til alle? Eller at klimaendringene går mest utover land i Sør selv om det er de rike industrialiserte landene som har bidratt mest til klimaendringene? Og viktigst av alt, vil du være med å endre det?

Spire er en miljø og utviklingsorganisasjon for unge voksne. Vi har et lokallag her i Trondheim hvor vi en er gjeng studenter som møtes omkring en gang i uken og diskuterer ulike løsninger. Vi driver med informasjonsarbeid og politisk påvirkning for en rettferdig og bærekraftig verden.

Vi utvikler og gjennomfører diverse arrangementer som f.eks debatter, byttekvelder og  workshops i tillegg til å påvirke politikk gjennom å skrive kronikker og komme med høringsinnspill til politiske partier.

Lyst til å bli med, eller kanskje bare høre litt mer? Kom på infomøtet!

Vi holder et informasjonsmøte for nye medlemmer og andre interesserte onsdag 5. September kl. 18.00 på Batteriet i Schultz gate 8 (inngang fra Presidentveita).

Facebook arrangement finner du her. Sett deg på ”Skal” så vi vet omkring hvor mange vi skal bestille pizza til.